Feedbackfruits

Site: https://secure.feedbackfruits.com

Intro

“Online platform that blends the on campus education with the power of the internet”

Na inloggen als docent krijg je een overzicht van alle activiteiten uit al je cursussen.

Na selecteren van een cursus krijg je 4 functionele gebieden:

 • Live: interactieve presentaties, waarbij studenten met mobile devices kunnen stemmen/antwoorden geven. Dat kan met een Powerpoint plugin of  online in browser.
  Multiple Choice vragen, open vragen, maar ook het vraagtype waar studenten vragen mogen invoeren. Input wordt getoond in volgorde van populariteit (men kan dus elkaars input waarderen).

 • Share: lesmaterialen kun je uploaden en interactief maken. Zeg maar de vervanger van course documents in Blackboard. Meerwaarde zit hem in het feit dat je het materiaal interactief kunt maken (annotaties op video en inline in PDF) en dat studenten ook zaken kunnen uploaden die ze gebruiken voor de cursus. Een hiaat van een hiaat van Blackboard wordt dus met deze ingeractieve functionaliteit mooi opgevuld.
  Zo kun je bijvoorbeeld een video plaatsen en kunnen studenten aan de rechterzijde vragen stellen voor specifieke momenten in die video: ze pauzeren de film en plaatsen hun vraag, tip of antwoord. Als ander studenten op jouw vraag klikken spoelt de video naar het betreffende moment. Dergelijke interactie is nook met PDF bestanden mogelijk. Selecteer een stuk tekst en stel je vraag, antwoord of tip aan de rechterzijde. Share faciliteert dus eigenlijk daarmee vakinhoudelijke discussies binnen documenten. Studenten kunnen ook samenvattingen schrijven en vragen oefenen.

 • Dialog: peer to peer learning en discussietool, faciliteert dus discussie tussen de studenten (en natuurlijk ook met docent (-en). Je kunt bijvoorbeeld filteren op onderwerp. Studenten kunnen complimenten, suggesties en vragen plaatsen. Studenten kunnen online de stof bediscussiëren.
 • Learn/cards: Train en leer aan de hand van  kaarten. Maak een set kaarten met de informatie die je van studiemateriaal of tijdens de colleges hebt verzameld . Met deze kaarten kun je je bijvoorbeeld voorbereiden op een tentamen.
  De kaarten hebben een voor- en een achterzijde. Je kunt, bijvoorbeeld, een vraag of term op de voorzijde plaatsen en aan de achterzijde het antwoord of de definitie. Als je dan klikt op  “beginnen met het leren” kun je dus met deze vragen oefenen.

Vitamines

Studenten kunnen elkaars posts lezen, waarderen en van commentaar voorzien. Ieder “Like” op een commentaar levert een vitamine op. De student met de meeste vitamines krijgt waardering voor het helpen van anderen en wordt de held van de course.

Blackboard integratie

Via een Blackboard plug-in hebben docenten en studenten toegang tot de hierboven vermelde tools: Live, Dialog en Share.

Hoe het eruitziet en hoe het werkt : https://vimeo.com/123080294

Tutorial video voor studenten

https://www.youtube.com/embed/Wb0rmWGdeyE

 

Zelf aan de slag?

Helaas is hier voor de docent-rol geen gratis versie beschikbaar en ben je dus afhankelijk van het feit of jouw onderwijsinstelling een licentie heeft. Op de homepage (https://secure.feedbackfruits.com/) kun je onderin vinden of jouw instelling een licentie heeft.

Ook als jouw instelling (nog) géén licentie heeft kun je je wel registreren voor een studenten account (via Sign Up, rechts boven op homepage) en kun je wat gaan rondneuzen. Nadat je met je studentaccount bent ingelogd kun je door alle aangesloten instellingen bladeren en er blijken best veel courses gewoon open te staan. Via het knopje Join kun je je zelf dan toegang geven tot zo’n course (een docent kan per course aangeven of hij open staat, of hij alleen voor de instelling open staat of dat er alleen studenten in kunnen via een uitnodiging). Laat je gewoon een beetje inspereren door in de keuken bij anderen te kijken.

Tip: De “Demo course” van Feedbackfruit zelf biedt via Share veel nuttige documentatie en videos, en via Dialog de mogelijkheid vragen te stellen (en te beantwoorden) over de functionaliteiten van Fruitdbackfruits

Meer info?

 

Tenslotte

Welk online systeem je ook inzet, de kans is groot dat bij aanvang studenten niet zomaar vanzelf gaan discussiëren etc.  Jouw rol als docent is en blijft een belangrijke succesfactor voor het activeren van online processen.

Handige web2.0- en social media-tools voor in de onderwijspraktijk

Vanavond viel ik halverwege binnen (tip van collega Wibo van Es) op een webinar “Webinar Mind the apps: Inspiring internet tools to engage your students” van Thomas Strasser , waarin een aantal zeer handige gratis online tools besproken werd. De presentatieslides die daar bij gebruikt werden zijn beschikbaar via onderstaande link op Slideshare: Op de slides is de URL van de tools aanklikbaar en van ieder tool is er een slide met titel “Potentials”, oftewel, hoe zou je die tool kunnen inzetten.

Ga naar http://www.slideshare.net/welcomezone/webinar-mind-theapphelblingfinal-23586168

Een van de slides geeft een link naar een site van de spreker, waar, naast de aanprijzing van zijn boek, ook een rijke verzameling van links te vinden is van toepassingen:

http://www.helblinglanguages.com/mindtheapp/#presentazione

In dit daglicht past ook zeker een tip van mijn collega Yvette Baggen, handige videotutorials over social media in het onderwijs:

http://vimeo.com/mamedia/videos/search:maandag

Ken jij ook dit soort voorbeelden? Plaats ze als commentaar onder dit bericht.

IPON 2013: Social media en onderwijs

Op 10 april bezocht ik het jaarlijkse IPON (Innovatie Platform Onderwijs Nederland) congres in de jaarbeurs Utrecht.  Ik wilde me dit jaar richten op integratie van Social Media in de onderwijspraktijk. Reden daarvoor is dat we binnen ICLON een werkgroep in het leven geroepen hebben die gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van social media, als voorbereiding op social media beleid ICLON. Iedereen gelooft langzamerhand wel dat gebruik van social media een grote exposure-factor heeft. Als leerlingen/studenten toch al op Facebook zitten dan zou het een gemiste kans zijn als we ze ook niet via dat soort platformen gaan benaderen. Een onderwijs instelling mag ook best naar “buiten” treden. Voorwaarde is dan wel dat dat vanuit een doordachte visie/beleid gebeurt.

Van didactische inbedding van social media is mij echter nog niet veel bekend. Dat gaat dan dus niet zo zeer om exposure maar vooral om bewuste keuzes voor inzet social media in de onderwijspraktijk met als doel onze leerlingen/studenten op de juiste wijze/optimaal voor te bereiden op de maatschappij. Dus vind ik het een uidaging om vanuit die werkgroep samen met collega Yvette Baggen op zoek te gaan naar voorbeelden van didactiek en social media.

Helaas waren mijn eerste-keus-workshops op dat gebied te snel volgeboekt; uiteindelijk bleef er 1 workshop over waarin met name in de staart social media en de didactiek aan de orde kwam. Daarnaast heb ik enkele interessante gesprekjes, struikelend over digiboards en digitables, gevoerd met standhouders op de leermiddelenbeursvloer. Mooi om te zien hoe hard er  al gewerkt wordt aan social media wijsheid en visie. Michel van Ast riep in zijn enthousiaste keynote op om vooral de “reis” aan te gaan. Belangrijk:kweek intentie bij lerenden, gebruik bewust de juiste digitale gereedschappen en last but not least: de docent houdt de regie en heeft en blijft de sleutelpositie.

De eerste praktijkvoorbeelden die ik gezien heb waren zeer inspirerend. Social Media wijsheid en visie zijn daarbij wel steeds de sleutelbegrippen. In ieder geval voor mij persoonlijk aanleiding om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.

Zo kom ik ten tijde van het schrijven van deze post een interessant stuk tegen, waarin 4 medewerkers van Kennisnet hun visie geven op inzet social media in het onderwijs: http://www.ncosm.nl/blog/08/04/2013/online-en-offline-verschillen-niet-zo-veel

Weet jij voorbeelden te benoemen van inzet social media in het onderwijs, deel dat dan met ons als comment op deze post.

Hieronder plaats ik wat interessante links die ik meegnomen heb uit die workshop en gesprekjes. Ik heb natuurlijk nog veel meer zaken opgestoken, maar in dit verslag heb ik me gericht op social media in didactisch perspectief.

 • www.ipon.nl De site voor het jaarlijks terugkerend congres
 • http://www.socialschools.nl/  Met Social Schools kunnen de betrokkenen (leerlingen, ouders, directie en docenten) aan een of meerdere online sociale netwerken deelnemen. Bekijk profielen, deel foto’s, schrijf berichten, maak afspraken, publiceer evenementen en deel kennis in een veilige online omgeving.
 • http://www.slideshare.net/Innofun/innofun-ipon-2013 Welke 21st Century Skills zijn belanrijk voor u. Visie op social media.
 • http://socialmediawijs.nl/ een positieve insteek ten aanzien van  het gebruik van sociale media in het onderwijs. Zij verzorgen trainingen en workshops op dit gebied.
 •  http://www.socialmediacircle.nl Wordt wijzer met je eigen social media wijzer! Leerlingen gaan aan de hand van casussen werken aan een social media beleid voor hun school.

Welke wiki: moeilijk kiezen?

"Weblogs en wiki’s zijn in korte tijd razend populair geworden op internet. Er zijn er miljoenen – en minstens zoveel mensen die er regelmatig een bijdrage aan leveren of er nuttige informatie op vinden. Waar de ene filosoof fulmineert over het eindeloze geneuzel op internet en de degradatie van vakkennis geeft de andere kenner hoog op van de open communicatie en de democratiserende werking."

Bij Avans Hogeschool heeft men een onderzoekje gedaan naar bruikbaarheid van een zestal wikisystemen. Dit heeft geresulteerd in een zeer handzaam vergelijkend "warenonderzoek". Volg bovenstaande link en maak je keuze.

Rapport : Social Software in het onderwijs

Begin 2006 schreef Pierre Gorissen in opdracht van Kennisnet/Surfnet dit rapport: een helder overzicht van de toepasbaarheid van de diverse social software-toepassingen in het onderwijs. Nog steeds actueel en dus goed te gebruiken.

In het onderwijs is op het moment veel belangstelling voor het verschijnsel social software. Bij social software gaat het om software die de gebruikers ervan in staat stelt of ondersteunt bij het opbouwen van netwerken met andere gebruikers. Het is een breed begrip en er is een groot aantal soorten softwareprogramma’s dat tot deze categorie gerekend kan worden. Deze programma’s hebben elk hun  eigen unieke eigenschappen. Het zal dan ook van de specifieke wensen afhangen welk programma het beste ondersteuning biedt voor het onderwijs. Dit rapport biedt een overzicht van de mogelijkheden op dit moment en de wijze waarop deze samenhangen.

Is NING ons ding?

View image NING is HOT: een website die je zelf helemaal kunt inrichten als social network place. Je kent misschien al MySpace, Facebook, …

Het aardige van NING is dat je deze webomgeving helemaal ZELF kunt inrichten en beheren. Je registreert je, en je hebt binnen 10 minuten de basis voor een eigen sociaal netwerk op het web.

Zo kun je dus bijvoorbeeld een gesloten site maken waarin alleen de personen toegang hebben die jij daartoe uitnodigt. Zo kun je dus eventueel verschillende communiy-sites aanmaken.

Ter illustratie heb ik een social network place voor de ICLON medewerkers aan gemaakt. Deze site is vooralsnog experimenteel en openbaar van opzet en ik heb er dan ook alle functionaliteit in aan gezet die maar ter beschikking was. Je kunt dus als beheerder zelf instellen welke functies wel/niet beschikbaar moeten zijn.

De volgende functionaliteiten zijn beschikbaar:

 • leden
 • ieder lid een eigen webpagina
 • foto’s
 • video’s
 • forum
 • recente wijzigingen
 • events
 • tekstvakken
 • groepen
 • blog
 • rss
 • gadgets
 • muziek
 • notities

Op de site van Educause vond ik een handig PDF-document waarin Ning in 2 A4-tjes vanuit verschillende invalshoeken beschreven wordt: 7 things you should know about NING

Ik zou zeggen: kom gewoon eens kijken op http://iclontotaal.ning.com en registreer je rechts bovenin. En ga dan ook gauw je eigen online social network place maken voor je familie, je vrienden, je collega’s, je studenten/leerlingen, etc.

Uiteraard wil ik je graag daarbij eventueel ondersteunen.

wiki’s waarheid of warigheid

Carla den Hartog kondigte hem al aan op haar blog: op 7-4-08 zond VPRO een Tegenlicht documentaire uit: "wiki’s waarheid".

Google of Wikipedia? Wie zoekt op internet -en wie doet dat niet?- wordt steeds vaker verwezen naar Wikipedia. Deze gratis online volksencyclopedie is sinds twee jaar de snelste stijger op lijstjes van meest bezochte websites. Maar weten we eigenlijk wel wat we gebruiken? Tegenlicht duikt in het verhaal achter Wikipedia en ontdekt de wondere wereld van web 2.0: hype of revolutie? Regie: IJsbrand van Veelen.

Deze documentaire van 50 minuten behandelt de waarheid in het wikipediatijdperk. Auteurs, filosoof, internet-goeroe, ex- hoofdredacteur encyclopaedia Brittanica, Afrikaanse digitale activist en oprichters wikipedia geven hun mening.
Is waarheid democratisch? Waarheid of warigheid?…

Heb je die uitzending gemist? Bekijk hem dan nu alsnog via "Uitzending gemist":

http://player.omroep.nl/?aflID=6821225&md5=7d7922e64505cf51e8cfffc74f71bb33

Netvibes Ginger!

Ik blogte al regelmatig over RSS en met name op 23 september en 24 november over de RSS Reader Netvibes.
Nu is Netvibes uitgekomen met een nieuwe versie: Netvibes Ginger. Door die te activeren is mijn bestaande persoonlijke reader omgeving niet echt verbeterd/uitgebreid: die was al gewoon goed, maar… Nu kun je ook een "Universe" maken: een webpagina met door jou zelf geplaatste RSS abonnementen en gadgets die je naar de grote wereld kunt aanbieden via bijvoorbeeld het adres www.netvibes.com/jouwnaam. Zo is mijn Universe, momenteel nog in experimentele fase, te bekijken op www.netvibes.com/kroos

Lijkt me prima in het onderwijs toe te passen. Voor iedere klas/groep een tabblad met specifieke RSS abonnementen of voor ieder thema een tabblad of … etc etc.

ALs je toch al van plan was ( of ook als dat niet het geval was) een online RSS reader te willen gebruiken steek dan nu in en ga naar www.netvibes.com en registreer je.