Wisebits-Academy on air!

Ik ben 28 jaar te vroeg geboren. Had ik dit soort materiaal maar tot mijn beschikking gehad toen ik als beginnend docent wiskunde stond te klungelen met mijn geodriehoek op een stoffig schoolbord en dagelijks worstelde met het vinden van pakkende praktijktoepassingen van dat prachtige vak.

Wie wel eens bij de Wisebits-site van RVU is geweest weet dat daar dagelijks een nieuw filmpje wordt geplaatst over een wonderlijk feit, filmpjes die een vraag opwerpen of op een andere manier tot nadenken stemmen. Jongeren vormen de doelgroep en kunnen via Twitter reageren op die professioneel geproduceerde filmpjes en zo samen verder denken.

Vandaag is Wisebits-Academy gelanseerd: een site die ontwikkeld is in samenwerking tussen RVU Educatieve Omroep en Universiteit Leiden. Deze site richt zich meer tot docenten in de bovenbouw van de middelbare school en stelt bij elk filmpje/onderwerp lesbrieven-opdrachten beschikbaar.  

De onderwerpen voor de filmpjes worden bedacht door de Leidse filosoof Bas Haring en een groep collega-wetenschappers. Zij krijgen daarvoor input van diverse kanten, niet alleen uit de wetenschap maar ook uit het voortgezet onderwijs. Daardoor zijn de filmpjes heel divers: de vragen variëren van scheikunde tot filosofie, en van biologie tot Nederlands

Bij de filmpjes hebben leraren van diverse scholen voor voortgezet onderwijs een serie opdrachten ontwikkeld.

De filmpjes en het lesmateriaal zijn vrij te gebruiken door iedereen die daar interesse in heeft.