IPON 2013: Social media en onderwijs

Op 10 april bezocht ik het jaarlijkse IPON (Innovatie Platform Onderwijs Nederland) congres in de jaarbeurs Utrecht.  Ik wilde me dit jaar richten op integratie van Social Media in de onderwijspraktijk. Reden daarvoor is dat we binnen ICLON een werkgroep in het leven geroepen hebben die gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van social media, als voorbereiding op social media beleid ICLON. Iedereen gelooft langzamerhand wel dat gebruik van social media een grote exposure-factor heeft. Als leerlingen/studenten toch al op Facebook zitten dan zou het een gemiste kans zijn als we ze ook niet via dat soort platformen gaan benaderen. Een onderwijs instelling mag ook best naar “buiten” treden. Voorwaarde is dan wel dat dat vanuit een doordachte visie/beleid gebeurt.

Van didactische inbedding van social media is mij echter nog niet veel bekend. Dat gaat dan dus niet zo zeer om exposure maar vooral om bewuste keuzes voor inzet social media in de onderwijspraktijk met als doel onze leerlingen/studenten op de juiste wijze/optimaal voor te bereiden op de maatschappij. Dus vind ik het een uidaging om vanuit die werkgroep samen met collega Yvette Baggen op zoek te gaan naar voorbeelden van didactiek en social media.

Helaas waren mijn eerste-keus-workshops op dat gebied te snel volgeboekt; uiteindelijk bleef er 1 workshop over waarin met name in de staart social media en de didactiek aan de orde kwam. Daarnaast heb ik enkele interessante gesprekjes, struikelend over digiboards en digitables, gevoerd met standhouders op de leermiddelenbeursvloer. Mooi om te zien hoe hard er  al gewerkt wordt aan social media wijsheid en visie. Michel van Ast riep in zijn enthousiaste keynote op om vooral de “reis” aan te gaan. Belangrijk:kweek intentie bij lerenden, gebruik bewust de juiste digitale gereedschappen en last but not least: de docent houdt de regie en heeft en blijft de sleutelpositie.

De eerste praktijkvoorbeelden die ik gezien heb waren zeer inspirerend. Social Media wijsheid en visie zijn daarbij wel steeds de sleutelbegrippen. In ieder geval voor mij persoonlijk aanleiding om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.

Zo kom ik ten tijde van het schrijven van deze post een interessant stuk tegen, waarin 4 medewerkers van Kennisnet hun visie geven op inzet social media in het onderwijs: http://www.ncosm.nl/blog/08/04/2013/online-en-offline-verschillen-niet-zo-veel

Weet jij voorbeelden te benoemen van inzet social media in het onderwijs, deel dat dan met ons als comment op deze post.

Hieronder plaats ik wat interessante links die ik meegnomen heb uit die workshop en gesprekjes. Ik heb natuurlijk nog veel meer zaken opgestoken, maar in dit verslag heb ik me gericht op social media in didactisch perspectief.

  • www.ipon.nl De site voor het jaarlijks terugkerend congres
  • http://www.socialschools.nl/  Met Social Schools kunnen de betrokkenen (leerlingen, ouders, directie en docenten) aan een of meerdere online sociale netwerken deelnemen. Bekijk profielen, deel foto’s, schrijf berichten, maak afspraken, publiceer evenementen en deel kennis in een veilige online omgeving.
  • http://www.slideshare.net/Innofun/innofun-ipon-2013 Welke 21st Century Skills zijn belanrijk voor u. Visie op social media.
  • http://socialmediawijs.nl/ een positieve insteek ten aanzien van  het gebruik van sociale media in het onderwijs. Zij verzorgen trainingen en workshops op dit gebied.
  •  http://www.socialmediacircle.nl Wordt wijzer met je eigen social media wijzer! Leerlingen gaan aan de hand van casussen werken aan een social media beleid voor hun school.