De uitdagingen van cloud computing

De conclusie van mijn vorige post over cloudcomputing was:

Het is niet meer de vraag of, maar wanneer en in welke mate gaan we in de cloud. Er moeten nog wel heel wat vragen beantwoord worden zoals bijvoorbeeld vragen met betrekking tot privacy, contracten met cloudleveranciers en noem maar op. Het zal niet binnen 2 jaar een feit zijn, maar we realiseren ons waarschijnlijk bij lange na niet wat voor impact the cloud over 10 jaar zal hebben voor ons onderwijs en daarom kunnen we maar beter nu al alle antwoorden zien te vinden op alle vragen die er al liggen.

Maar wat zijn die vragen dan? Het volgende stuk is integraal overgenomen van Surf uit hun Position Paper en plan van aanpak Cloud Computing, 23 mei versie 0.6.

De invoering van cloud computing is niet zonder consequenties. Om de voordelen te benutten, zullen instellingen moeten nadenken over een groot aantal onderwerpen. Deze zijn onder te verdelen in meer algemene thema’s en onderwerpen die specifiek zijn voor een bepaalde instelling.

Algemeen

Bij de keuze van cloud-oplossingen moeten tenminste de volgende onderwerpen worden onderzocht. Over een aantal daarvan zal de instelling in een later stadium ook moeten onderhandelen met leveranciers.

 • Privacy: hoe is de privacy van de gebruikers gewaarborgd? Eigenaarschap van gegevens: waar worden bestanden die een instelling ‘in the cloud’ brengt, fysiek opgeslagen? Wie heeft toegang tot die data? Hoe worden de integriteit en veiligheid gewaarborgd?
 • Koppeling: hoe zorgen we voor gegevensuitwisseling en interoperabiliteit tussen verschillende systemen?
 • Toegankelijkheid: hoe kunnen gebruikers optimaal samenwerken, onderling en met hun samenwerkingspartners? Hoe zorgen we dat nieuwe flexibiliteit eenvoudig beschikbaar komt?
 • Controleerbaarheid: welke wet- en regelgeving is van toepassing bij dataopslag en dataverkeer waarbij diverse systemen van meerdere aanbieders betrokken zijn?
 • Afhankelijkheid: hoe afhankelijk worden eindgebruikers en instellingen van cloud diensten en de daaraan verbonden leveranciers? Hoe ontwikkelen die bedrijven zich? Hoe zorgen we ervoor dat we niet aan een keuze voor een leverancier vastzitten (‘vendor lock-in’)? Kunnen eenmaal opgeslagen data worden geëxporteerd of gemigreerd naar een andere aanbieder (dataportabiliteit)?

Specifiek

Naast de algemene vragen die een instelling zichzelf bij de invoering van cloud computing moet stellen, zijn er ook specifieke:

 • Hoe bepaal je wat je doet in de public cloud, de community cloud of de private cloud (Uitleg: zie onderaan)? Welk type diensten en data zijn geschikt om extern af te nemen? Welke moeten in elk geval binnen de instellingsmuren blijven?
 • Hoe zorg je voor adoptie van cloud computing binnen de instelling?
 • (Hoe) ga je huidige systemen migreren?
 • Wat zijn de consequenties voor het ICT-personeel? Hun takenpakket en daarmee de benodigde competenties zullen veranderen en grootschalig gebruik van cloud-diensten zal zeker leiden tot afslanking van lokale ICT-organisaties.
 • Hoe organiseer je cloud computing binnen de instelling: support, accountbeheer (identity en group management) en het beheer van specialistische software?

public cloud: generieke diensten, die dus niet specifiek bedoeld zijn voor het hoger onderwijs en onderzoek. Die worden geleverd door grote leveranciers zoals Google (Google Apps) en Microsoft (Live@Edu, nu Office365). Er zijn ook nichespelers actief, zoals Dropbox of Evernote.

community cloud: gemeenschappelijke, specifieke services voor het (hoger) onderwijs en onderzoek. private cloud

private cloud: het lokaal – binnen een organisatie – virtualiseren van het datacentrum. Strikt genomen valt private cloud computing dus buiten de cloud.

Cloudcomputing in het onderwijs

Vorig week donderdag heb ik aan een ontzettend interessant Surfnet-Seminar deelgenomen over Cloudcomputing in het onderwijs

Cloud computing is het leveren/gebruiken van schaalbare en “elastische” diensten die via internet worden aangeboden. Het betreft standaard diensten, die door de gebruiker zelf in te richten zijn en waarvoor wordt betaald naar gebruik.

Steeds meer ICT diensten worden via het Internet aangeboden, waarbij het afnemen van die diensten eigenlijk niets meer vraagt dan een browser. Je hoeft dus verder niets te installeren. Telebankieren via het web doen we al lang. Microsoft en Google bieden het onderwijs gratis samenwerkingsomgevingen. Vele andere online voorbeelden zijn te noemen.

Ik wil e.e.a. met jullie delen middels de volgende links:

Slideshare: http://www.slideshare.net/SNKN-CloudComputing/presentations

Weblectures: http://linkd.in/m51tjD
Mijn persoonlijke weblecture-aanraders:
* Cloud Computing een kans voor het onderwijs?! – Michael van Wetering (CTO, Kennisnet)
* Leeuwenborgh Opleidingen: de gebruiker vraagt steeds meer flexibiliteit – Ludo Cuijpers (Directeur ICT Leeuwenborgh opleidingen)

Verder een link naar een zeer interessante publicatie van het SURFnet/Kennisnet programma: Cloudcomputing in het onderwijs: minder zorg om techniek, meer profijt van ICT

Mijn conclusie van die dag:
Het is niet meer de vraag of, maar wanneer en in welke mate gaan we in de cloud. Er moeten nog wel heel wat vragen beantwoord worden zoals bijvoorbeeld vragen met betrekking tot privacy, contracten met cloudleveranciers en noem maar op. Het zal niet binnen 2 jaar een feit zijn, maar we realiseren ons waarschijnlijk bij lange na niet wat voor impact the cloud over 10 jaar zal hebben voor ons onderwijs en daarom kunnen we maar beter nu al alle antwoorden zien te vinden op alle vragen die er al liggen.

Livescribe Smartpen

Ik heb hem: de Smartpen. Een pen waarin een minicomputertje huist.

Hij heeft een ingbouwde microfoon, een ingebouwde speaker, een schrijfpen, een infraroodcameraatje en 2 Gb opslagcapaciteit. Hij kan het "omgevingsgeluid" opnemen tijdens het schrijven. Je hebt daar dan wel een speciaal schrijfblok voor nodig.

Achteraf kun je dan

 • met die pen op opgeschreven woorden in het schrijfblok klikken en zal de bijbehorende ingesproken tekst te horen zijn uit het speakertje of uit bijgeleverde headset (handig voor in de trein).  Handig om notulen van vergadering uit te werken.
 • de pen middels USB verbinden en de opname middels bijgeleverde software als aanklikbare pdf opslaan. Als je dan in het pdf-document met de muis klikt op een geschreven woord zal de bijbehorende gesproken tekst te horen zijn. Voorwaarde is wel dat de je minimaal Adobe Reader X-versie geïnstalleerd hebt.
 • de pen middels USB verbinden en de opname middels bijgeleverde software uploaden naar een speciale website zodat men er ook online bij kan. Via browser kan dan online met muis weer op bepaalde tekst klikken om de daarbij behorende gesproken tekst te beluisteren. E.e.a. is in Flash geprogrammeerd: iPhone en iPAd gebruikers kunnen een gratis Appd downloaden voor LiveScribe. Tevens kun je bij de online versie de link-code en de embed-code opvragen om die bijvoorbeeld in een website, blog of elo te plaatsen.

Handig bij

 • notuleren van vergadering: achteraf a.h.v. audio notulen uitwerken en naast uitgewerkte notulen ook de aanklikbare pdf verspreiden. Kan men nog even (bepaalde passage) uit vergadering of interview beluisteren
 • aantekeningen tijdens hoorcolleges
 • afnemen interview
 • uitleg van lastige formules, begrippen, schema’s etc. en online plaatsen en als embedded object in elo plaatsen

Uiteraard zul je wel altijd eerst toestemming moeten vragen of je een geluidsopname mag maken.

 • Experimenteer hier met een voorbeeld van een PDF ("belusiteren" werkt alleen als je Adobe Reader X-versie hebt geïnstalleerd). Mocht het document zich niet openen kun je ook met de rechter muisknop klikken op de link en dan vervolgens middels "Save target as"  het PDF-bestand eerst downloaden naar je iegen PC, om het daar dan vervolgens te openen. 
 • Experimenteer hier online

Ben benieuwd naar je vragen of opmerkingen. Die kun je op deze webpagina als comment plaatsen. Oh ja, de tekst “one beer please” was een experiment. Als je engelse tekst schrijft en je zet de vertaalfunctie (moet je apart aanschaffen) aan kun je bijvoorbeeld de spaanse vertaling HOREN.

Oh ja, hij is ook bij Matthijs van Nieuwkerk op bezoek geweest: http://youtu.be/xIJ3lC4PA0M

EmbedPlus

Youtubefilmpje in hoofdstukjes onderverdelen? Dat kan.

Dit is een afbeelding van een uitgebreide Youtube player. De uitbreiding wordt gevormd door de onderste rij knopjes onder de player.
 
Youtube zelf geeft natuurlijk ook gewoon een linkcode of een embed-code af, maar dat is dan code die het hele filmpje afspeelt i.p.v. dat je bijvoorbeeld naar bepaalde vooraf ingestelde passage wilt kunnen springen.

De code voor zo’n uitgebreide player kun je zelf genereren op de site embedplus.com.

Op deze site kun je de URL van een youtubefilmpje invoeren (plakken) en vervolgens kun je dan binnen dat filmpje op diverse momenten een Scene-markers (startvlaggetje) plaatsen en/of annotaties plaatsen.
Zodra de player bij zo’n annotatie komt verschijnt de annotatietekst onder/op de player. Die tekst kun je overigens op dat moment gewoon met het "kruisje" afsluiten.
Vervolgens geeft die site/service de betreffende link-code af of de betreffende embed-code.
Kan ook met WordPress site, maar dan moet je wel de embedplusplugin installeren.

De knoppen:
Slow: een opname van een bepaalde chemische proef of een vliegende vogel kun je met deze knop in slow-motion afspelen
Replay: laatste stukje nogeens afspelen
prev/next: naar volgende/vorige scene-marker springen
More: gerelateerde youtubefilmpjes
R: welk commentaar is er bij dit Youtube filmje geplaatst?
Zoom: zoom in op aangewezen plek in fragment
Get: hiermee krijg je de link-code en embedcode aangeboden

Klik hier om het afgebeelde voorbeeld te zien werken. Experimenteer met de extra knoppenbalk

Virtueel snijden in Youtube-filmpjes

Toevallig stuitte ik op een mooie slidesharepresentatie van mijn Surfmedia collega Tom Visscher, waarin hij een aantal mogelijkheden schetst om filmpjes in Blackboard te plaatsen. Voilledigheidshalve heb ik onder aan dit bericht ook de URL van die Slideschare presentatie geplaatst. 

In die presentatie wordt o.a. melding gemaakt van een website van TubeChop (http://www.tubechop.com).Op deze website kun je een URL-adres van een bestaand Youtube filmje laten genereren die slechts een deel van dat filmpje laat zien. Het komt vast wel eens voor dat je een aardig Youtubefilmpje hebt gevonden die je goed in je les zou kunnen gebruiken maar dat filmpje duurt bijvoorbeeld 15 minuten, terwijl eigenlijk maar 5 minuten uit dat filmpje echt interessant zijn. Je mag nooit ongevraagd in andermans materiaal snijden (auteursrecht) maar dat doet TubeChop ook niet: de site geeft gewoon een URL af die een deel van het originele materiaal toont.

In deze screencast van ruim 3 minuten demonstreer ik hoe het werkt. 

 

Slideshare presentatie over filmpjes plaatsen in blackboard 

 

 

Gratis online toetsservice

Tijdens het Cloud seminar bij Surfnet werd ProProf als gratis cloud toepassing (dus online en niets te installeren)) genoemd van toetsprogramma en ik heb dus even gekeken wat de mogelijkheden zijn van die gratis versie. Er is ook een aantal betaalde varianten met uiteraard nog mooiere functionaliteiten, maar de gratis versie kan al heel veel en is zeer simpel in het gebruik.

Doe eerste even mijn heel basale toetsje en maak dan zelf een account aan en maak zelf een toetsje en zie hoeveel je al kunt voor €0,00. 

Allerlei zaken kun je instellen: diverse vraagtypen, wel/niet direct feedback per vraag, soort beoordeling. Verder kun je online zien wie welke toets gemaakt heeft (in gratisversie absoluut niet waterdicht)en met welke eindbeoordeling. En uiteraard krijg je bijvoorbeeld de code om zo’n toets bijvoorbeeld te embedden in je website

Mijn heel eenvoudige voorbeeld testje van maar 2 voorbeeldvraagjes:
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=test2_24
Aanmelden en zelf aan de gang:
http://www.proprofs.com/quiz-school
Geschikt voor formatief toetsen?