Edugroepen.nl biedt gratis migratie en hosting aan van jouw huidige surfgroepen-teamsite(-s)

In mijn post van 22-8 maakte ik al melding van de gratis opvolger van de gratis online samenwerkingsomgeving Surfgroepen: Edugroepen.  Gratis voor mensen uit Hoger Onderwijs, dus registratie middels emailadres dat bekend is als adres van hoger onderwijsinstelling. Vanmiddag bezocht ik de gebruikersbijeenkomst van Edugroepen in Utrecht, waar o.a. de migratie aan de orde kwam van Surfgroepen naar het nieuwe Edugroepen. Nu de datum van 31-12 wel erg snel op ons af komt (Surfnet trekt dan de stekker uit Surfgroepen) is het goed om te weten dat de ontwikkelaars van dit nieuwe onlinesysteem de mogelijkheid bieden om jouw huidige Surfgroepen-teamsites gratis  te migreren naar deze omgeving. Advies: dien zsm, uiterlijk 14-12, een verzoek in via de URL die ik zodadelijk zal vermelden.

Edugroepen is een z.g.n. freemium-oplossing: gratis “basissysteem”, ze gaan pas kosten in rekening brengen als je meer opslagcapciteit wilt dan de standaard 5 Gb (totaal) die je standaard krijgt voor in totaal 20 teamsites en 1 My Site. Zo zal extra opslag €0,20 per Gb per maand gaan kosten.  Ook indien je extra ondersteuning wenst, boven op de standaard aanwezige forumsite, Tips&Trics site en Q/A site, zullen er kosten aan verbonden zijn en als instelling zou je dan bijv. een  een Premium contract kunnen aangaan.

Verder garanderen ze dat je minimaal 3 jaar van te voren te horen krijgt als ze onverhoopt zouden moeten besluiten om de dienst te stoppen.

Wat moet je doen als je jouw teamsite(-s) wilt laten migreren?

 1. Registreer een account via http://www.edugroepen.nl . Gebruik bij het registreren hetzelfde emailadres als dat wat bij Surfgroepen van jouw bekend is!!!
 2. Ga naar http://www.EDUgroepen.nl/migratie en vraag per teamsite een migratie aan.

Zodra je een account aangemaakt hebt kun je inloggen op http://www.edugroepen.nl en kun je doorklikken naar de teamsite van de gebruikersgroep, waar je allerlei nuttige informatie zult aantreffen en kunt delen.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust, bijvoorbeeld als comment op deze blogpost.

Je kunt natuurlijk ook gewoon, zodra je een account hebt aangemaakt!, op de teamsite van de gebruikersgroep van Edugroepen kijken via http://www.edugroepen.nl.

Verslag 3/3 Surf Onderwijsdagen 2012 Dag 3 (PO, VO en MBO)

 

 

 

Open, learning analytics, byod (bring your own device) en online connection waren wat mij betreft de buzzwords als ik terugblik naar de Surf onderwijsdagen 2012.

In 3 dagen  tijd heb ik 5 keynotes en 12 presentaties bijgewoond en 1 presentatie zelf verzorgd.

Dit is de derde – en laatste post over deze inspirerende dagen, met een korte eigen impressie van de bijgewoonde sessies van de derde dag  en indien beschikbaar ook koppeling naar video-registraties (klik op Youtube-logo), slidesharepresentaties (klik op slideshare-logo) en naar wat uitgebreidere verslagleggingen van edubloggers.

Sessies dag 3

Deze derde dag stond volledig in teken van PO, VO en MBO

 

 

 

 

 

 

 

 • De Steve Jobsschool, hoe ver zijn we? Interview met Maurice de Hond
 • Stercollecties VO-content in Wikiwijs
 • Bring your own device? Wat is dat nu weer?
 • De veranderende rol van de leraar
 • Khan Academy NL
 • Keynote Bas van der Veldt: Jullie leren ze de verkeerde dingen!

 

De Steve Jobsschool, hoe ver zijn we? Interview met Maurice de Hond.

Maurice de Hond is een van de grondleggers van het concept van de Steve Jobsschool, ook wel iPad-school genoemd. In het schooljaar 2013- 2014 worden de eerste scholen geopend. Toine Maes, directeur van Kennisnet, ging in gesprek met hem over de gedachten achter deze innovatie. Maurice stelt dat kind van nu een individu is dat een individuele behandeling en een individuele onderwijsbenadering verdient. Maurice ziet nu dat zijn dochtertje van 3 zich prima met haar ipad voorbereid op haar schooltijd, maar gebeurt het omgekeerde ook? Waarom leren kinderen standaard niet gewoon 10-vingerig typen? Scholen moeten veel meer moderne middelen inzetten voor individuele ontwikkeling en talentontwikkeling. Goed onderwijs heeft voor hem niets met goede Cito-toets resultaten te maken. Hij sprak van schijnzekerheden mbt accreditatie en inspectie. Goed onderwijs stoomt kinderen klaar voor de toekomst. Dat vraagt om 21th century-skills en die doen kinderen overal buiten scchool allang op,maar binnen de scholen?
Het onderwijsconcept:
In het schoolmodel staat beschreven hoe de school niet meer een gebouw met vaste openingstijden is, maar een vloeiend geheel tussen een virtuele school (overal en op elk moment leren) en een fysieke school: een gebouw waar onderwijs en opvang geïntegreerd zijn en dat 50 weken per jaar open is tussen zeven en half zeven. Vaste schooltijden en vaste vakantieperioden zijn niet aan de orde. Er is veel belangstelling in de onderwijswereld om dit schoolmodel of componenten ervan toe te passen. In Amsterdam en andere gemeenten worden komend schooljaar een aantal scholen omgezet naar een Steve Jobsschool. Op zo’n school heeft elk kind een iPad, waardoor het ook buiten de traditionele schooluren kan leren. Op de school wordt gewerkt aan de vaardigheden die naast de basisvaardigheden als schrijven, taal en rekenen wezenlijk zijn voor de toekomst: innovatief vermogen, flexibiliteit, samenwerken, creativiteit en mediawijsheid. Bovendien is er veel aandacht voor de unieke talenten van elk individueel kind. Dit is mogelijk door de veel efficiëntere manier van leren die de iPad en andere ICT mogelijk maakt. De Steve JobsSchool heeft geen klaslokalen met een onderwijzer voor een groep van ongeveer 25 kinderen, maar ruimten waar kinderen aan verschillende vakgebieden kunnen werken. Hun ontwikkeling wordt gevolgd door een coach en bijgehouden in een eigen digitaal volgsysteem.
Maurice de Hond overhandigde tnslotte namens het initiatief o4nt.nl het eerste exemplaar van het uitgewerkte schoolmodel van de Steve JobsSchool aan Toine Maes. Het schoolmodel is te downloaden op o4nt.nl/documenten

Een andere verslagleggingJef van den Hurk

Stercollecties VO-content in Wikiwijs

Onder de naam Wikiwijs wordt een geheel van digitale collecties, webapplicaties en functionaliteiten aangeboden op internet. Alle open, digitale leermaterialen zijn vrij in het onderwijs te gebruiken. Wikiwijs is een publiek en onafhankelijk platform voor en door docenten, waarbij docenten zelf betrokken zijn bij de ontwikkeling en de inhoud van het platform.
Stichting VO-content verzorgde deze sessie. Zij stelt Stercollecties, als deelverzameling, beschikbaar in Wikiwijs: leerlijnen met open digitaal leermateriaal voor een vak, leerjaar en niveau. In de sessie werden de eigenschappen van de Stercollecties toegelicht en het materiaal gedemonstreerd. Het leermateriaal kan aanvullend of vervangend worden gebruikt; in the cloud of in de elektronische leeromgeving. Stercollecties kunnen op onderdelen worden aangepast en ze zijn op verschillende devices te gebruiken. het gaat bij stercollecties altijd om multimediaal en interactief materiaal.
Kwaliteit wordt i.s.m. SLO getoetst a.h.v. oorsprong, gebruik en correctheid. Er bestaan ook nog extra collecties, die alleen toegankelijk zijn voor aangesloten scholen, kosten: €7 per leerling per jaar.

 

Bring your own device? Wat is dat nu weer?

Tijdens deze presentatie schetste John Hanswijk (Kennisnet) Wat er met byod op je af komt en wat je er mee kunt. Volgens Gartner zal in 2016 80% van de leerlingen een eigen device meenemen. Het nog uit te brengen nieuwe Kennisnetboekje Hoe?Zo! Bring Your Own Device’ vormde de rode draad van deze sessie. Het boekje is via Kennisnet-site te bestellen en komt in januari 2013 uit. De slideshare slides hieronder geven overzichtelijk weer waarom het fijn is om met je eigen device te kunnen werken, mogelijke scenario’s, waarom zou je het als school willen, het is uiteraard een onderdeel van de onderwijsvisie, wat moet je vooral niet vergeten, wat zijn de gevolgen van de docent etc. Tenslotte werd er n.a.v. een aantal stellingen gediscussieerd, wat waarschijnlijk nog de nodige input opleverde voor het eerder vermelde Kennisnetboekje.: BYOUD levert een flinke besparing op!. Studenten zijn voorzien van de modernste apparatuur. Scholen kunnnen dit  niet bijhouden. Dankzij BYOUD lukt dit wel. Door de inzet van byod sluit je aan bij de manier van communceren van studenten waardoor succes gegarandeerd is. Het device van de medewerker en de student  is een bron van problemen (Bring Your Own Danger). Het beheer op school wordt door byod eenvoudiger.

Andere verslagleggingWillem Karssenberg

 

De veranderende rol van de leraar. Panel discussie

In deze sessie namen zeer diverse onderwijsprofessionals de rol van de leraar in het moderne onderwijs onder de loep. Paul Bemelen (KPC Groep), Frank Jansma (De Onderwijscoöperatie), Jacob Poortstra (ROC Noorderpoort), Gerard Dümmer (PABO Amersfoort) en Albert Jan Vonk (Da Vinci College). Welke verschuivingen worden zichtbaar en hoe verhouden deze zich tot de kerntaken van het beroep: pedagogisch-didactisch handelen, werken in de schoolcontext en de professionele ontwikkeling. De veranderende rol van de leraar stond centraal. Aan de hand van twee toekomstscenario’s/stellingen discussieerde het panel over de invloed van technologie op het onderwijs. Stelling 1: Binnen nu en 10 jaar maken leraren alleen nog maar gebruik van Blended Learning methodes waarvan het beste van zowel online  als offline onderwijs wordt ingezet. Stelling 2: Geavanceerde elektronische leeromgevingen en leerlingvolgsystemen krijgen een steeds belangrijkere rol in de organisatie van het onderwijs. Ook communiceren vindt steeds vaker digitaal plaats.
Een notulist notuleerde live in een handige gratis online tool, op projectiescherm weergegeven: corkboard.me. Resultaat: 2 schermafdrukken met reacties op bovenstaande stellingen. Zie slideshare-knop/koppeling.

 

Khan Academy NL

Even vooraf: Wat is Kahn Academy?

Wereldwijd inspirerend online onderwijs aanbieden. Gratis, voor iedereen en overal toegankelijk. Dat is het doel van de Khan Academy.

De Khan Academy is opgericht door Salman Khan. Hij begon eind 2004 bijlessen wiskunde te geven aan zijn nichtje. Doordat ze ver van elkaar woonden, plaatste Khan instructiefilmpjes op YouTube. Al snel bleek dat niet alleen zijn nichtje de filmpjes bekeek. Meer mensen ontdekten de filmpjes en Khan kreeg veel positieve reacties. Zóveel dat hij in 2009 besloot zijn baan op te zeggen en een non-profit organisatie op te richten. Vanaf toen ging het snel. In de database van Khan Academy USA staan inmiddels duizenden Engelstalige filmpjes. Inmiddels zijn het niet alleen meer filmpjes, maar ook oefeningen. Het kunnen behalen van badgets brengt een game-aspect in het systeem.  Momentopname 21 november 2012:  “210,480,789 lessons delivered”

De Khan Academy bevat filmpjes over uiteenlopende onderwerpen op verschillende niveaus. Van rekenen, wiskunde, scheikunde en andere bètavakken tot kunstgeschiedenis. En van de bovenbouw basisschool tot eind middelbare school. Elke video behandelt in maximaal tien minuten één onderwerp. Daarnaast biedt de Khan Academy een groot aantal oefeningen waarmee leerlingen waaraan ze zelfgestuurd en in eigen tempo kunnen werken. Stof die ze niet beheersen kunnen ze herhalen tot ze de stof beheersen of overslaan als deze te gemakkelijk is.
Deze online leeromgeving met de filmpjes en de oefeningen is op drie manieren te gebruiken:

1.Huiswerkhulp

Het oorspronkelijke idee achter de Khan Academy is een online academie voor huiswerkbegeleiding. Salman Khan begon immers met het geven van bijles aan zijn nichtjes. Nog steeds is de Khan Academy ideaal voor huiswerkondersteuning. Het systeem houdt precies bij wat leerlingen leren en wat de vorderingen zijn. Op elk moment kunnen ze hun rapportages bekijken. Al deze gegevens zijn persoonlijk, maar indien gewenst kan een begeleider of docent worden toegevoegd. Deze kan het leertraject dan ook volgen. Ideaal voor huiswerkbegeleiding maar ook voor toepassingen in het onderwijs.

2.Het omdraaien van lessen (‘flipping the classroom’)

Voor leerkrachten of tutoren biedt de Khan Academy prachtige overzichten in de voortgang en de studieresultaten van individuele leerlingen. Ze kunnen ook overzichten krijgen hoe klas in zijn geheel presteert. Dat maakt het mogelijk om de instructies als huiswerk op te geven en de les ‘om te draaien’. ‘Flipping the classroom’, zoals Salman Khan het zelf noemt. Instructie wordt huiswerk en huiswerk maken gebeurt onder lestijd. Zo komt er in de les meer tijd vrij voor project- en groepsopdrachten en het geven van individuele begeleiding en feedback op maat. .

3.Zelfgestuurd onderwijs

Leerlingen kunnen zelfstandig bepalen in welke volgorde ze de oefeningen maken en bijbehorende instructie-video’s bekijken. Dit maakt het mogelijk dat ze zelfgestuurd en in eigen tempo met de lesstof aan de gang gaan. Door het gebruik van game elementen en het inzicht in de prestaties van zichzelf en anderen worden ze gestimuleerd en uitgedaagd om meer uit zichzelf te halen. Bovendien kunnen ze lessen en oefeningen eindeloos herhalen. Net zo vaak tot ze de stof onder de knie hebben. De Khan Academy is daarmee te gebruiken als digitale leeromgeving voor de hele klas. Maar ook als volledig persoonlijke leerlijn door individuele leerlingen, met optimale ondersteuning voor individuele begeleiding van zowel groepen als individuele leerlingen door docenten en tutoren.

Bron: http://www.khanacademy.nl/

Timo Kos en Ralf Chardon lichtten ons in over hun stichting. Stichting Khan Academy NL (http://www.khanacademy.nl/) is door Salman Khan aangewezen als Dutch Language advocate voor de Khan Academy. Stichting Khan Academy NL heeft als doel de Khan Academy beschikbaar te stellen in het Nederlands en aan te laten sluiten op de Nederlandse leerlijn. Als onderdeel van het wereldwijde Translation Project stimuleert en enthousiasmeert de Khan Academy NL een community van vrijwilligers om de ruim 3500 instructiefilmpjes van Salman Khan, de oefenomgeving op www.khanacademy.org en de andere tools die beschikbaar zijn voor docenten op dit het platform te vertalen door ondertiteling, nasynchronisatie en waar mogelijk aan te vullen met typisch Nederlandse onderwerpen. Naar verwachting zal een volledige Nederlandstalige versie van de site halverwege 2013 beschikbaar zijn voor gebruik in het Nederlandse onderwijs. Timo Kos deed  een oproep om je aan te melden om mee te helpen aan de vertaling (ondertiteling) van al die filmpjes.

Ik begreep van mijn collega Peter Kop van onze lerarenopleiding dat er al een ICLON-student is geweest die zijn specialisatie-onderzoek al gericht heeft op dit fenomeen. Wie volgt?

Onderstaande Youtube link toont een zeer inspirerende TED-talk van Salman Kahn (2011)

Keynote Bas van der Veldt: Jullie leren ze de verkeerde dingen!

Bas van der Veldt nam ons met zijn scherpe spraak mee in zijn revolutionaire toekomstbeeld op ICT. Als CEO en tevens boegbeeld van AFAS Software is hij een echte ICT-kenner, met name op het gebied van innovatie en leiderschap. Hij verzorgde een pittige presentatie waarbij hij aanwezigen en zichzelf een spiegel voorhield. Klik op de Youtube link en ga er gewoon even lekker voor zitten.

Enkele anekdotes, waar gebeurd
Als je bij Vodafone je gegevens online wijzigd krijg je de melding dat de verwerking van die gegevens 1-4 weken kan duren? Zit daar nu echt iemand met een enorm “trieste” baan mijn ingevoerde gegevens over te typen?

Poster NL-Alert: direct informatie bij een noodsituatie. Als je die goed leest zie je staan dat dit systeem nog niet werkt op de populaire smarthones. “Ook onze tv commericieel is vanaf deze week te zien. Neem deze tijdig op met uw videorecorder zodat u altijd weet wat u moet doen in noodsituaties”. Welke “idioot” is hier bezig geweest.

Hij kreeg per email een uitnodiging (als bijlage) voor een ouderavond bij “Nijntje”. U kunt zich opgeven door deze strook ondertekend in te leveren bij de leidsters van Nijntje. Je denkt toch niet dat ik gek ben, ik kan nog niet eens schrijven…

Zorgverzekeraar Agis meldt trots dat bij hun alles online kan. Als je dan een declaratie online via hun website indient krijg je twee weken later per post een declaratieoverzicht, met een in te vullen formulier ten einde de administratieve afhandeling soepel te laten verlopen…

Verder laat hij voorbeelden zien hoe hij social media in zet om te acquireren. Inspelen op vragen die hij op twitter e.d. ziet staan.

Gemeente Eindhoven heeft besloten om papierloos te gaan werken door inzet van iPad en levert daar een vuistdikke PAPIEREN handleiding voor

Wat is het grootste probleem in het onderwijs? Wat is het grootste probleem in de ICT?  Bekijk de film om zijn argumenten te horen.

Vervolgens een aantal mooie voorbeelden van zaken die wij de leerlingen in het onderwijs verkeerd aanleren en zaken die volledig overbodig zijn.

Ook vertelt hij hoe binnen zijn bedrijf vorm gegeven wordt aan “het nieuwe werken”.

Een quote: “De winnaar heeft een plan, de verleizer heeft een excuus”

Tenslotte nog wat tips: Schaf digitale schoolborden aan en schaf documentatiecentrum af, verkoop alle printers, ontsla alle mensen die niet mee willen, leer kinderen ondernemen, creativiteit, presenteren en zelfvertrouwen, blijf beleidsmakers daar bovenin inspireren en accepteer MAF beleid niet.

Andere verslagleggingWillem Karssenberg

Verslag 2/3 Surf Onderwijsdagen 2012 Dag 2 (Hoger Onderwijs)

 

 

 

Open, learning analytics, byod (bring your own device) en online connection waren wat mij betreft de buzzwords als ik terugblik naar de Surf onderwijsdagen 2012.

In 3 dagen  tijd heb ik 5 keynotes en 12 presentaties bijgewoond en 1 presentatie zelf verzorgd.

Dit is de tweede post over deze inspirerende dagen, met een korte eigen impressie van de bijgewoonde sessies van de tweede dag  en indien beschikbaar ook koppeling naar video-registraties (klik op Youtube-logo), slidesharepresentaties (klik op slideshare-logo) en naar wat uitgebreidere verslagleggingen van edubloggers.

Sessies dag 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dagopening met presentatie boekje “Ontwikkelingen in de digitale leer en werkomgeving in het hoger onderwijs”
 • Keynote Jim Stolze: Aandacht (o.a.:hoe vergaat het iemand die zich 40 dagen afsluit van internet)
 • Video op mobiele devices
 • Nieuw E-Merge Deelprogramma: De Onderzoekende Student
 • De implicaties van ‘bring your own device’ voor het onderwijs
 • De universiteit van Nederland
 • Keynote André Kuipers

Dagopening

Tijdens de opening werd het boekje “Ontwikkelingen in de digitale leer en werkomgeving in het hoger onderwijs” gepresenteerd door voorzitter SIG DLWO Nico Juist. Het boekje is tot stand gekomen met input uit de 5 SURF-academy seminars die in in het afgelopen jaar vanuit de SIG DLWO en het programma Onderwijs@dlwo werden georganiseerd.

Bij digitale leer en werkomgevingen moet niet slechts denken aan een elo (electronsiche leer omgeving) maar aan een samenspel van systemen dat is uitgegroeid tot een uitgestrekt ICT-landschap dat om ‘bestuur’ vraagt. Het boekje biedt o.a. een raamwerk om relaties tussen de organisatie  en haar informatievoorziening  te bestuderen. Vier aanleidingen tot verandering worden verder uitgediept: gebruikersbehoefte, didactiek, sourcing en kwaliteit van informatie en informatiebeheer.
De digitale versie is te downloaden via http://www.surf.nl/nl/publicaties/Documents/DLWOweb.pdf
De WIKI met alle achtergrond info vind je hier: http://www.mindz.com/plazas/Surf/book
Een filmpje met enkele reacties op dit boekje/thema, w.o. die van Jan van Tartwijk (UU): http://www.youtube.com/watch?v=a2acne7pHLs

   

Keynote Jim Stolze: Aandacht

Jim Stolze is expert op het gebied van (internet)strategie. Naast schrijver en ondernemer is hij de drijvende kracht achter TEDx-conferenties in Europa en het Midden Oosten. In 2009 haalde hij TEDx naar Amsterdam. Zijn meest recente boek ‘Uitverkocht’ (2011) is genomineerd met vijf andere boeken als Managementboek van het Jaar. Daarin wijst hij ondermeer op de opkomst van de ‘aandachtseconomie’.

Je wordt geen docent vanwege het salaris of vanwege de reputatie; het gaat om die momenten dat je merkt dat “het kwartje valt”. Daartegenover ben je als docent overbelast door de tsunami aan digitale informatie. Jim schetst de vier weken die hij heeft moeten doorstaan, toen hij besloot om in het kader van een onderzoek zich 4 weken af te sluiten van internet. Een must om te horen/zien. “Aandacht is valuta, reputatie is de wisselkoers”. Hij ligt dit toe aan de hand van de wijze waarop de initiatiefnemer van een Harry Potter themapark heel bewust de punliciteit koos via slechts 7 personen: de 7 (magisch getal) Harry Potter-fans met de meeste volgers op social media. Binnen 24 uur wisten 350 miljoen mensen dat het park zou komen. Hij sloot af met: met de jeugd komt het wel goed, nu wij nog.

Iets uitgebreidere verslaglegging Wilfred Rubens

 

Video op mobiele devices

Deze presentatie bleek een verkorte versie te zijn van een workshop waar ik eerder dit jaar bij Surf Academy aan had deelgenomen en in die zien bracht het niet veel nieuws voor mij. Toch wisten Pierre Gorissen en Frank Thuss me te boeien. Ze namen ons mee naar een historisch overzicht van video-apparatuur in het onderwijs, waarbij we nu dan via The Flip bij de smartphones zijn uitgekomen. Voorbeelden van mobiel leren (video) en producerend leren (video) passeerden de revue. Tevens werden er enkele onderwijskundige- en technische uitdagingen aan de orde gesteld. Op heldere wijze werd het proces van maken, bewerken en delen van video uiteengezet. Via de slideshare-presentatie vind je meer details over deze onderwerpen.

   

 

De Universiteit van Nederland

Marcel Blankesteijn, zich zelf college-dropout noemend, vertelt over het initiatief  van wie-kent-hem-niet Alexander Klöpping (regelmatig gast DWDD) en hem over: de Universiteit van Nederland. Een online universiteit, met het doel de kennis van de allerbeste hoogleraren van Nederland  beschikbaar en voor altijd toegankelijk te maken voor heel Nederland.

Het doel van de stichting is om de beste colleges van Nederland op te nemen in de mooiste zalen (ze beginnen in poptempel Paradiso), en deze vervolgens gratis ter beschikking te stellen op internet (via hun website, social media) en via TV (DWDD) aan alle Nederlanders. Vanaf het moment van lanceren zal er elke werkdag een nieuw college van 20 minuten online komen. Om 20.30 uur kan iedereen live meekijken, daarna komt het on demand online. Dankzij dat vaste tijdstip ziet iedereen tegelijkertijd hetzelfde, en kan iedereen er dus volop over twitteren en facebooken. Elke week is er een nieuwe docent, met weer een nieuw onderwerp. De hoogleraren worden geselecteerd op hun gave om verhalen te vertellen. Alleen de beste hoogleraren, met grootste vertelvaardigheden, komen op de site. Iedere dag weer. Gratis voor iedereen. Op 17 mei 2012 kregen we al een voorproefje van professor Robert Dijkgraaf in DWDD over de oerknal en vorige week nam hij ons in dat zlefde tv-programma mee op reis naar de microkosmos.

http://universiteitvannederland.nl/

  Iets uitgebreidere verslagleggingFrank Thuss

 

Nieuw E-Merge deelprogramma: De Onderzoekende Student

Collega  en E-merge programmamanager Henk Frencken ging tijdens deze sessie in enthousiast gesprek met deelnemers over de aanpak en de inhoud van twee deelprogramma’s: Blended Learning en De onderzoekende student.  Middels posters en filmpje van onderzoekende oud-leerlingen van Henk  uit 1983 lichtte hij de aanpak van beide programma’s toe, waarbij de nadruk overigens vooral lag op het 2e deelprogramma: De onderzoekende docent.  Het deelprogramma voor Blended Learning werkte volgens taartpuntprincipe, waarbij iedere deelnemende E-merge instelling een eigen deelproject van het totaal project voor haar rekening neemt.

In het voorjaar van 2012 organiseerde E-Merge bijeenkomsten waarin docenten, lectoren en ondersteuners van de vier E-Mergeinstellingen  brainstormden over de vraag hoe we met ‘nieuwe ICT’ studenten kunnen ondersteunen in het leren en doen van onderzoek. Denk hierbij aan virtual research environments (VRE’s), cloud en crowd research, digitale tijdschriften, enriched publications etc. Een divers en enthousiast netwerk werd opgebouwd en een viertal projecten in de steigers gezet. In september wijdde E-Merge het nieuwe deelprogramma ‘De onderzoekende student’ in, waarbinnen de vier projecten worden uitgevoerd. Dit deelprogramma werkte volgens het spekkoekprincipe, waarbij de 4 deelnemende E-merge instellingen zeer nauw samenwerken in de 4 deelprojecten.

Het vimeo-filmpje laat in enkele minuten zien hoe studente Loes op de “beursvloer” bij de Onderwijsdagen onderzoek verricht teneinde te komen tot een pakkende naam voor  the virtual research environment.

 

 

De implicaties van ‘bring your own device’ voor het onderwijs

Een overvolle zaal en de waarschuwing dat het misschien wel een beetje technisch zou kunnen worden. Tijdens het eerste deel vertelde Tom Visscher (InHolland) over zijn persoonlijke ervaring met video-ellende, opgenomen door allerlei mobile apparaten. Een WMV bestand dat wel af te spelen is op Media Player maar weer niet op iPad, MP4/H.264 is weer wel af te spelen op allerlei devices. Hoe converteer je dan allerlei videoformats naar dit laatse format? Gedoe, gedoe, gedoe. Toch lijkt hij voor InHolland de oplossing te hebben gevonden in Skydrive, de (gratis) cloud-opslagruimte van Microsoft. Wat blijkt? Tijdens een upload van een filmpje naar Skydrive wordt vindt er automatisch conversie plaats naar een video-format dat op de meeste devices afgespeeld kan worden. Dan moeten alle studenten wel een Skydrive hebben; dat is bij InHolland geen probleem, want daar heeft iedere student en Live@Edu account bij Microsoft en daarmee dus een Skydrive.

Tijdens het tweede deel verteld  Gerard Verwoolde (HU) dat 2 jaar geleden afgesproken is dat bij HU het draadloze netwerk de standaard zal worden, dus boven het bekabelde netwerk. Beveiling is daarbij een aandachtspunt maar hij stelt dat het draadloze netwerk bij HU beter beveiligd is dan het bekabelde netwerk. Er komen diverse uitdagingen aan de orde, zoals Eduroam goed werkend krijgen; zo’n beetje alles gaat draadloos: telefonie, betalen, koffieautomaten etc.

  Iets uitgebreidere verslagleggingFrank Thuss

 

Keynote André Kuipers

Heerlijk! Eindelijk na twee dagen onderwijs innovatie nu even geen verhaal over dat het onderwijs allemaal beter kan en moet. André Kuipers neemt de grote zaal met prachtige foto’s en grappige anekdotes mee in zijn gerealiseerde jongensdroom.  Adembenemend, ontroerend. Als een baby met pampers aan boord, je dagelijks “wassen” met babydoekjes en op aarde terugkomen met babyvoeten (geen eelt meer), bepaald geen macho-job dus. Wat ziet de aarde en het heelal er toch wonderschoon uit, zo vanuit het ruimtestation. Grappig was het contrast op een foto waarin we André in Kazachstan in een schoolbankje anno vorige eeuw zien zitten en een docent die op een heus krijtjesbord formules aan André staat uit te leggen met daar boven allemaal kaarten van het soort die je als verzamelaar nu bij bosjes kunt kopen via Marktplaats.nl.  Zoals Jan van Tartwijk eerder op de dag in een video-interview zei: tools komen, tools gaan, content zal altijd blijven bestaan.  En zo kom je dan weer na twee dagen zweven met beide benen op de grond.

Jammer dat André geen toestemming had gegeven om deze keynote op video op te nemen en ook stelde hij zijn presentatie niet beschikbaar via slideshare.  Maar het gratis iBook over zijn avontuur, dat edublogger Willem Karssenberg hieronder in zijn edublog meldt, maakt dan wel weer erg veel goed.

    Iets uitgebreidere verslagleggingPierre GorissenWilfred RubensWillem Karssenberg

 

Verslag 1/3 Surf Onderwijsdagen 2012 Dag 1 (Hoger Onderwijs)

 

 

 

Open, learning analytics, byod (bring your own device) en online connection waren wat mij betreft de buzzwords als ik terugblik naar de Surf onderwijsdagen 2012.

In 3 dagen  tijd heb ik 5 keynotes en 12 presentaties bijgewoond en 1 presentatie zelf verzorgd.

Per dag zal ik een post plaatsen met een korte eigen impressie van de bijgewoonde sessies van die dag  en indien beschikbaar ook koppeling naar video-registraties (klik op Youtube-logo), slidesharepresentaties (klik op slideshare-logo) en naar wat uitgebreidere verslagleggingen van edubloggers.

Sessies dag 1

 

 

 

 

 

 

 

 • Keynote Anka Mulder: Open en online onderwijs: de blik vooruit
 • De effectiviteit van het leren tussen de face-to-face momenten verhogen (mijn eigen presentatie)
 • studiesucces verhogen met learning analytics
 • Online samenwerken via SURFconext: twee praktijkvoorbeelden
 • Keynote Dale Stephens: Hacking your education

Keynote Anka Mulder: Open en online onderwijs: de blik vooruit.

Anka is niet alleen directeur Onderwijs en secretaris van de TU Delft, maar ook de voorzitter van de  OpenCourseWareConsortium (OCW), waar ook de Open Universiteit lid van is. Een club waar inmiddels wereldwijd 300 onderwijsinstellingen aan verbonden zijn. Na een uiteenzetting van wat begrippen rond “open” constateert zij  dat er op dit gebied elders een ware onderwijsrevolutie is losgebarsten op plaatsten waar je het niet direct zou verwachten (Azie, Korea, Taiwan, Brazilie… )en dat wij in Nederland daarop achterlopen. Wij houden ons met name bezig met rendamentsverhoging en studieduurverkorting, maar nauwelijks met “open”.  “Tegenargumenten zijn flauwe kul, ze sussen ons in slaap”. Zij schetste onder andere met welke trends en ontwikkelingen de hogeronderwijsinstellingen de komende jaren geconfronteerd worden en hoe de hogeronderwijsinstellingen hierop in kunnen springen. Bijvoorbeeld door inzet van open educational resources (OER) maar ook eventuele andere (ICT-)ontwikkelingen.

    Iets uitgebreidere verslagleggingRaymond SnijdersWilfred RubensPierre Gorissen

De effectiviteit van het leren tussen de face-to-face momenten verhogen

Een onderwerp waar veel interesse voor bleek te bestaan. In een eerdere blogpost beschreef ik al in detail wat de inhoud van mijn presentatie zou zijn. Samengevat komt het er op neer dat ik eerst de bezoekers heb uitgelegd hoe je middels de Carepack methode docenten via een training of individuele begeleiding aan kunt zetten tot het bewust kiezen van online momenten en face to face momenten. Blackboard is daarbij niet het primaire uitgangspunt, maar slechts een mogelijke tool. Uitgangspunt: welke aspiratie/uitdaging/probleem ondervind je momenteel in je cursus/lessenreeks/les? Zodra je dat helder hebt biedt Carepack handige overzichten waarmee je een match kunt zoeken met een bepaalde functionaliteit binnen Blackboard. Tenslotte heb ik de deelnemers diverse voorbeelden van functionaliteiten binnen Blackboard voorgeschoteld die een rol zouden kunnen spelen bij de uitdaging: Hoe houd ik de student aan de bal?

Een zeer geslaagde sessie, gezien de vragen en de enthousiaste reacties achteraf

     

 

studiesucces verhogen met learning analytics

In het kader van de SURF-innovatieregeling Learning Analytics zijn er 7 projecten uitgevoerd waarvan ik 2 projecten de presentaties heb bijgewoond. Deze presentatties gingen in op de resultaten en de lessons learned. Learning analytics wordt omschreven als ‘het verzamelen, analyseren en inzetten van data van en over studenten en hun omgeving ter verbetering van het onderwijs’. Het onderwerp krijgt veel belangstelling en staat hoog op de nationale en internationale agenda’s. Maar wat kunt u nu met learning analytics? En hoe makkelijk of moeilijk is het om learning analytics in het hoger onderwijs toe te passen? Waar liggen kansen, waar quick wins, en waar nog grote uitdagingen?
UvAnalytics (Universiteit van Amsterdam), waar het ging om inzicht in het moment van downloaden van onderwijsmaterialen uit Blackboard.
PRoF Analytics (Universiteit Maastricht), waar gezocht is naar de relatie tussen het gebruik van ProF en de voortgangstoets-resultaten. Het ProF systeem geeft studenten en staf van de faulteiten Geneeskunde van Maastricht, Groningen, Leiden en Nijmegen de mogelijkheid om longitudinale, webgebaseerde feedback te krijgen van de resultaten van de interuniversitaire Voortgangstoets Geneeskunde (iVGT).
Beide slideshare presentaties geven helder de resultaten en aanbevelingen weer.

     

 

Online samenwerken via SURFconext: twee praktijkvoorbeelden

In deze workshop werd na een introductie over Surfconext een tweetal pilots besproken rond de inzet van Surfconext bij online samenwerking.
Via 1 portal beschikken gebruikers over online samenwerkingsdiensten ((hoger onderwijs en onderzoek)van verschillende leveranciers(hoger onderwijs en onderzoek)Dit biedt nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, binnen instellingen en over instellingsgrenzen heen.
Vier faculteiten van de Hogeschool van Utrecht, Windesheim, InHolland en de Hogeschool van Amsterdam werken samen om kleine vakken landelijk gespreid te blijven aanbieden. De studenten krijgen les via drie routes. Ze volgen regionale werkgroepen, gaan naar landelijke bijeenkomsten en ze krijgen onderwijs op afstand via www.onderwijssamen.nl. De website dient als portaalomgeving voor de leeromgevingen van de vier hogescholen. SURFconext maakt het mogelijk dat studenten, medewerkers en gastgebruikers met hun eigen instellingsgegevens inloggen bij vakken van andere instellingen.
Open.vu.nl Sharespace is een moderne 21ste-eeuwse omgeving gebaseerd op Sakai Open Academic Environment (OAE). Sharespace wordt als clouddienst aangeboden en is gericht op online leren en samenwerken over de grenzen van instellingen heen. Open.vu.nl Sharespace is gekoppeld aan SURFconext met directe voordelen als toegankelijkheid voor medewerkers en studenten van verschillende instellingen en inloggen met het eigen instellingsaccount. Aan de hand van de online open cursus Pathologie werden verschillende aspecten van de omgeving in de praktijk gedemonstreerd

     

 

Keynote Dale Stephens: Hacking your education

Dale Stephens is een 20-jarige Amerikaanse ondernemer, spreker en auteur. Hij is onder andere oprichter van UnCollege, een sociale beweging die als doel heeft de heersende opvatting te veranderen dat studeren de enige weg naar succes is. Hij deelde zijn unieke kijk op de toekomst van het onderwijs en innovatie. Vanuit zijn overtuiging dat we teveel betalen en te weinig leren besprak hij zijn inzichten op het gebied van leren, technologie en succes. “education is becoming decentralized, schools become community centers.

    Iets uitgebreidere verslagleggingWilfred Rubens