Verslag 3/3 Surf Onderwijsdagen 2012 Dag 3 (PO, VO en MBO)

 

 

 

Open, learning analytics, byod (bring your own device) en online connection waren wat mij betreft de buzzwords als ik terugblik naar de Surf onderwijsdagen 2012.

In 3 dagen  tijd heb ik 5 keynotes en 12 presentaties bijgewoond en 1 presentatie zelf verzorgd.

Dit is de derde – en laatste post over deze inspirerende dagen, met een korte eigen impressie van de bijgewoonde sessies van de derde dag  en indien beschikbaar ook koppeling naar video-registraties (klik op Youtube-logo), slidesharepresentaties (klik op slideshare-logo) en naar wat uitgebreidere verslagleggingen van edubloggers.

Sessies dag 3

Deze derde dag stond volledig in teken van PO, VO en MBO

 

 

 

 

 

 

 

  • De Steve Jobsschool, hoe ver zijn we? Interview met Maurice de Hond
  • Stercollecties VO-content in Wikiwijs
  • Bring your own device? Wat is dat nu weer?
  • De veranderende rol van de leraar
  • Khan Academy NL
  • Keynote Bas van der Veldt: Jullie leren ze de verkeerde dingen!

 

De Steve Jobsschool, hoe ver zijn we? Interview met Maurice de Hond.

Maurice de Hond is een van de grondleggers van het concept van de Steve Jobsschool, ook wel iPad-school genoemd. In het schooljaar 2013- 2014 worden de eerste scholen geopend. Toine Maes, directeur van Kennisnet, ging in gesprek met hem over de gedachten achter deze innovatie. Maurice stelt dat kind van nu een individu is dat een individuele behandeling en een individuele onderwijsbenadering verdient. Maurice ziet nu dat zijn dochtertje van 3 zich prima met haar ipad voorbereid op haar schooltijd, maar gebeurt het omgekeerde ook? Waarom leren kinderen standaard niet gewoon 10-vingerig typen? Scholen moeten veel meer moderne middelen inzetten voor individuele ontwikkeling en talentontwikkeling. Goed onderwijs heeft voor hem niets met goede Cito-toets resultaten te maken. Hij sprak van schijnzekerheden mbt accreditatie en inspectie. Goed onderwijs stoomt kinderen klaar voor de toekomst. Dat vraagt om 21th century-skills en die doen kinderen overal buiten scchool allang op,maar binnen de scholen?
Het onderwijsconcept:
In het schoolmodel staat beschreven hoe de school niet meer een gebouw met vaste openingstijden is, maar een vloeiend geheel tussen een virtuele school (overal en op elk moment leren) en een fysieke school: een gebouw waar onderwijs en opvang geïntegreerd zijn en dat 50 weken per jaar open is tussen zeven en half zeven. Vaste schooltijden en vaste vakantieperioden zijn niet aan de orde. Er is veel belangstelling in de onderwijswereld om dit schoolmodel of componenten ervan toe te passen. In Amsterdam en andere gemeenten worden komend schooljaar een aantal scholen omgezet naar een Steve Jobsschool. Op zo’n school heeft elk kind een iPad, waardoor het ook buiten de traditionele schooluren kan leren. Op de school wordt gewerkt aan de vaardigheden die naast de basisvaardigheden als schrijven, taal en rekenen wezenlijk zijn voor de toekomst: innovatief vermogen, flexibiliteit, samenwerken, creativiteit en mediawijsheid. Bovendien is er veel aandacht voor de unieke talenten van elk individueel kind. Dit is mogelijk door de veel efficiëntere manier van leren die de iPad en andere ICT mogelijk maakt. De Steve JobsSchool heeft geen klaslokalen met een onderwijzer voor een groep van ongeveer 25 kinderen, maar ruimten waar kinderen aan verschillende vakgebieden kunnen werken. Hun ontwikkeling wordt gevolgd door een coach en bijgehouden in een eigen digitaal volgsysteem.
Maurice de Hond overhandigde tnslotte namens het initiatief o4nt.nl het eerste exemplaar van het uitgewerkte schoolmodel van de Steve JobsSchool aan Toine Maes. Het schoolmodel is te downloaden op o4nt.nl/documenten

Een andere verslagleggingJef van den Hurk

Stercollecties VO-content in Wikiwijs

Onder de naam Wikiwijs wordt een geheel van digitale collecties, webapplicaties en functionaliteiten aangeboden op internet. Alle open, digitale leermaterialen zijn vrij in het onderwijs te gebruiken. Wikiwijs is een publiek en onafhankelijk platform voor en door docenten, waarbij docenten zelf betrokken zijn bij de ontwikkeling en de inhoud van het platform.
Stichting VO-content verzorgde deze sessie. Zij stelt Stercollecties, als deelverzameling, beschikbaar in Wikiwijs: leerlijnen met open digitaal leermateriaal voor een vak, leerjaar en niveau. In de sessie werden de eigenschappen van de Stercollecties toegelicht en het materiaal gedemonstreerd. Het leermateriaal kan aanvullend of vervangend worden gebruikt; in the cloud of in de elektronische leeromgeving. Stercollecties kunnen op onderdelen worden aangepast en ze zijn op verschillende devices te gebruiken. het gaat bij stercollecties altijd om multimediaal en interactief materiaal.
Kwaliteit wordt i.s.m. SLO getoetst a.h.v. oorsprong, gebruik en correctheid. Er bestaan ook nog extra collecties, die alleen toegankelijk zijn voor aangesloten scholen, kosten: €7 per leerling per jaar.

 

Bring your own device? Wat is dat nu weer?

Tijdens deze presentatie schetste John Hanswijk (Kennisnet) Wat er met byod op je af komt en wat je er mee kunt. Volgens Gartner zal in 2016 80% van de leerlingen een eigen device meenemen. Het nog uit te brengen nieuwe Kennisnetboekje Hoe?Zo! Bring Your Own Device’ vormde de rode draad van deze sessie. Het boekje is via Kennisnet-site te bestellen en komt in januari 2013 uit. De slideshare slides hieronder geven overzichtelijk weer waarom het fijn is om met je eigen device te kunnen werken, mogelijke scenario’s, waarom zou je het als school willen, het is uiteraard een onderdeel van de onderwijsvisie, wat moet je vooral niet vergeten, wat zijn de gevolgen van de docent etc. Tenslotte werd er n.a.v. een aantal stellingen gediscussieerd, wat waarschijnlijk nog de nodige input opleverde voor het eerder vermelde Kennisnetboekje.: BYOUD levert een flinke besparing op!. Studenten zijn voorzien van de modernste apparatuur. Scholen kunnnen dit  niet bijhouden. Dankzij BYOUD lukt dit wel. Door de inzet van byod sluit je aan bij de manier van communceren van studenten waardoor succes gegarandeerd is. Het device van de medewerker en de student  is een bron van problemen (Bring Your Own Danger). Het beheer op school wordt door byod eenvoudiger.

Andere verslagleggingWillem Karssenberg

 

De veranderende rol van de leraar. Panel discussie

In deze sessie namen zeer diverse onderwijsprofessionals de rol van de leraar in het moderne onderwijs onder de loep. Paul Bemelen (KPC Groep), Frank Jansma (De Onderwijscoöperatie), Jacob Poortstra (ROC Noorderpoort), Gerard Dümmer (PABO Amersfoort) en Albert Jan Vonk (Da Vinci College). Welke verschuivingen worden zichtbaar en hoe verhouden deze zich tot de kerntaken van het beroep: pedagogisch-didactisch handelen, werken in de schoolcontext en de professionele ontwikkeling. De veranderende rol van de leraar stond centraal. Aan de hand van twee toekomstscenario’s/stellingen discussieerde het panel over de invloed van technologie op het onderwijs. Stelling 1: Binnen nu en 10 jaar maken leraren alleen nog maar gebruik van Blended Learning methodes waarvan het beste van zowel online  als offline onderwijs wordt ingezet. Stelling 2: Geavanceerde elektronische leeromgevingen en leerlingvolgsystemen krijgen een steeds belangrijkere rol in de organisatie van het onderwijs. Ook communiceren vindt steeds vaker digitaal plaats.
Een notulist notuleerde live in een handige gratis online tool, op projectiescherm weergegeven: corkboard.me. Resultaat: 2 schermafdrukken met reacties op bovenstaande stellingen. Zie slideshare-knop/koppeling.

 

Khan Academy NL

Even vooraf: Wat is Kahn Academy?

Wereldwijd inspirerend online onderwijs aanbieden. Gratis, voor iedereen en overal toegankelijk. Dat is het doel van de Khan Academy.

De Khan Academy is opgericht door Salman Khan. Hij begon eind 2004 bijlessen wiskunde te geven aan zijn nichtje. Doordat ze ver van elkaar woonden, plaatste Khan instructiefilmpjes op YouTube. Al snel bleek dat niet alleen zijn nichtje de filmpjes bekeek. Meer mensen ontdekten de filmpjes en Khan kreeg veel positieve reacties. Zóveel dat hij in 2009 besloot zijn baan op te zeggen en een non-profit organisatie op te richten. Vanaf toen ging het snel. In de database van Khan Academy USA staan inmiddels duizenden Engelstalige filmpjes. Inmiddels zijn het niet alleen meer filmpjes, maar ook oefeningen. Het kunnen behalen van badgets brengt een game-aspect in het systeem.  Momentopname 21 november 2012:  “210,480,789 lessons delivered”

De Khan Academy bevat filmpjes over uiteenlopende onderwerpen op verschillende niveaus. Van rekenen, wiskunde, scheikunde en andere bètavakken tot kunstgeschiedenis. En van de bovenbouw basisschool tot eind middelbare school. Elke video behandelt in maximaal tien minuten één onderwerp. Daarnaast biedt de Khan Academy een groot aantal oefeningen waarmee leerlingen waaraan ze zelfgestuurd en in eigen tempo kunnen werken. Stof die ze niet beheersen kunnen ze herhalen tot ze de stof beheersen of overslaan als deze te gemakkelijk is.
Deze online leeromgeving met de filmpjes en de oefeningen is op drie manieren te gebruiken:

1.Huiswerkhulp

Het oorspronkelijke idee achter de Khan Academy is een online academie voor huiswerkbegeleiding. Salman Khan begon immers met het geven van bijles aan zijn nichtjes. Nog steeds is de Khan Academy ideaal voor huiswerkondersteuning. Het systeem houdt precies bij wat leerlingen leren en wat de vorderingen zijn. Op elk moment kunnen ze hun rapportages bekijken. Al deze gegevens zijn persoonlijk, maar indien gewenst kan een begeleider of docent worden toegevoegd. Deze kan het leertraject dan ook volgen. Ideaal voor huiswerkbegeleiding maar ook voor toepassingen in het onderwijs.

2.Het omdraaien van lessen (‘flipping the classroom’)

Voor leerkrachten of tutoren biedt de Khan Academy prachtige overzichten in de voortgang en de studieresultaten van individuele leerlingen. Ze kunnen ook overzichten krijgen hoe klas in zijn geheel presteert. Dat maakt het mogelijk om de instructies als huiswerk op te geven en de les ‘om te draaien’. ‘Flipping the classroom’, zoals Salman Khan het zelf noemt. Instructie wordt huiswerk en huiswerk maken gebeurt onder lestijd. Zo komt er in de les meer tijd vrij voor project- en groepsopdrachten en het geven van individuele begeleiding en feedback op maat. .

3.Zelfgestuurd onderwijs

Leerlingen kunnen zelfstandig bepalen in welke volgorde ze de oefeningen maken en bijbehorende instructie-video’s bekijken. Dit maakt het mogelijk dat ze zelfgestuurd en in eigen tempo met de lesstof aan de gang gaan. Door het gebruik van game elementen en het inzicht in de prestaties van zichzelf en anderen worden ze gestimuleerd en uitgedaagd om meer uit zichzelf te halen. Bovendien kunnen ze lessen en oefeningen eindeloos herhalen. Net zo vaak tot ze de stof onder de knie hebben. De Khan Academy is daarmee te gebruiken als digitale leeromgeving voor de hele klas. Maar ook als volledig persoonlijke leerlijn door individuele leerlingen, met optimale ondersteuning voor individuele begeleiding van zowel groepen als individuele leerlingen door docenten en tutoren.

Bron: http://www.khanacademy.nl/

Timo Kos en Ralf Chardon lichtten ons in over hun stichting. Stichting Khan Academy NL (http://www.khanacademy.nl/) is door Salman Khan aangewezen als Dutch Language advocate voor de Khan Academy. Stichting Khan Academy NL heeft als doel de Khan Academy beschikbaar te stellen in het Nederlands en aan te laten sluiten op de Nederlandse leerlijn. Als onderdeel van het wereldwijde Translation Project stimuleert en enthousiasmeert de Khan Academy NL een community van vrijwilligers om de ruim 3500 instructiefilmpjes van Salman Khan, de oefenomgeving op www.khanacademy.org en de andere tools die beschikbaar zijn voor docenten op dit het platform te vertalen door ondertiteling, nasynchronisatie en waar mogelijk aan te vullen met typisch Nederlandse onderwerpen. Naar verwachting zal een volledige Nederlandstalige versie van de site halverwege 2013 beschikbaar zijn voor gebruik in het Nederlandse onderwijs. Timo Kos deed  een oproep om je aan te melden om mee te helpen aan de vertaling (ondertiteling) van al die filmpjes.

Ik begreep van mijn collega Peter Kop van onze lerarenopleiding dat er al een ICLON-student is geweest die zijn specialisatie-onderzoek al gericht heeft op dit fenomeen. Wie volgt?

Onderstaande Youtube link toont een zeer inspirerende TED-talk van Salman Kahn (2011)

Keynote Bas van der Veldt: Jullie leren ze de verkeerde dingen!

Bas van der Veldt nam ons met zijn scherpe spraak mee in zijn revolutionaire toekomstbeeld op ICT. Als CEO en tevens boegbeeld van AFAS Software is hij een echte ICT-kenner, met name op het gebied van innovatie en leiderschap. Hij verzorgde een pittige presentatie waarbij hij aanwezigen en zichzelf een spiegel voorhield. Klik op de Youtube link en ga er gewoon even lekker voor zitten.

Enkele anekdotes, waar gebeurd
Als je bij Vodafone je gegevens online wijzigd krijg je de melding dat de verwerking van die gegevens 1-4 weken kan duren? Zit daar nu echt iemand met een enorm “trieste” baan mijn ingevoerde gegevens over te typen?

Poster NL-Alert: direct informatie bij een noodsituatie. Als je die goed leest zie je staan dat dit systeem nog niet werkt op de populaire smarthones. “Ook onze tv commericieel is vanaf deze week te zien. Neem deze tijdig op met uw videorecorder zodat u altijd weet wat u moet doen in noodsituaties”. Welke “idioot” is hier bezig geweest.

Hij kreeg per email een uitnodiging (als bijlage) voor een ouderavond bij “Nijntje”. U kunt zich opgeven door deze strook ondertekend in te leveren bij de leidsters van Nijntje. Je denkt toch niet dat ik gek ben, ik kan nog niet eens schrijven…

Zorgverzekeraar Agis meldt trots dat bij hun alles online kan. Als je dan een declaratie online via hun website indient krijg je twee weken later per post een declaratieoverzicht, met een in te vullen formulier ten einde de administratieve afhandeling soepel te laten verlopen…

Verder laat hij voorbeelden zien hoe hij social media in zet om te acquireren. Inspelen op vragen die hij op twitter e.d. ziet staan.

Gemeente Eindhoven heeft besloten om papierloos te gaan werken door inzet van iPad en levert daar een vuistdikke PAPIEREN handleiding voor

Wat is het grootste probleem in het onderwijs? Wat is het grootste probleem in de ICT?  Bekijk de film om zijn argumenten te horen.

Vervolgens een aantal mooie voorbeelden van zaken die wij de leerlingen in het onderwijs verkeerd aanleren en zaken die volledig overbodig zijn.

Ook vertelt hij hoe binnen zijn bedrijf vorm gegeven wordt aan “het nieuwe werken”.

Een quote: “De winnaar heeft een plan, de verleizer heeft een excuus”

Tenslotte nog wat tips: Schaf digitale schoolborden aan en schaf documentatiecentrum af, verkoop alle printers, ontsla alle mensen die niet mee willen, leer kinderen ondernemen, creativiteit, presenteren en zelfvertrouwen, blijf beleidsmakers daar bovenin inspireren en accepteer MAF beleid niet.

Andere verslagleggingWillem Karssenberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.