Turnitin

turnitin_horiz_logoUit onderzoek blijkt dat dat peer feedback/-review een positieve bijdrage kan leveren aan het leerproces van studenten.

Bij peer feedback/review bestuderen studenten elkaars werk en geven elkaar dan op voor-gestructureerde wijze feedback: de docent zal doorgaans expliciet hebben aangegeven waar ze op moeten letten bij het schrijven van feedback. Een activerende werkvorm waarbij ze dus van elkaar leren.

Hoewel Blackboard standaard zelf de functionaliteit heeft om studenten elkaars werk digitaal te laten reviewen (Self and Peerassessment) heeft de universiteit Leiden toch besloten om het “building block” van Turnitin aan te schaffen. Dit vanwege een aantal tekortkomingen van de vermelde functie van Blackboard zelf. Een building block van een “third party” is zodanig ontwikkeld dat het mooi integreert in de Blackboardcourses

Turnitin kent eigenlijk 3 hoofdfuncties

 • Paper Assignments (inclusief optionele plagiaatcontrole)
 • Peermark Assignments
 • Revision Assignments (inclusief optionele plagiaatcontrole)

 

Paper Assignments

paper assignmentMet een Turnitin Paper Assignment kun je studenten digitaal een schrijfopdracht (thesis/paper/…) laten maken in bijvoorbeeld Word en deze dan laten uploaden. Deze assignment verschijnt dan voor de docent in het Grade Center met een gele markering: Needs grading.

 

 

 

 

Bij het definiëren/aanmaken van zo’n Paper assignment kan de docent bijvoorbeeld

 • hoeveel punten de opdracht waard is
 • (eventuele) deadline vastleggen
 • bepalen of er plagiaatcontrole moet plaatsvinden (inclusief allerlei instellingen zoals waarmee er vergeleken moet worden (Student paper repository, Institution paper repository, Current and archived internet, Periodicals, journals, & publication) en/of studenten zelf ook het “originality report” mogen lezen, etc).
 • er een rubric aan koppelen en instellen of student die vooraf mag raadplegen. De docent kan zelf die rubric in ieder geval tijdens het beoordelen heel handig gebruiken.

Voor de docent wordt het online beoordelen en/of feedback geven wel een zeer snelle- en efficiënte handeling.

 • De docent kan online feedback op tekstfragmenten geven en deze feedback ook voor hem/haar zelf opslaan. Op die manier ontstaat er een database van feedbackteksten die de docent middels drag&drop kan hergebruiken, uiteraard ook bij andere studenten/schrijfstukken. Dat levert echt veel tijdwinst op. Uiteraard kun je een eerder gebruikte feedback aanvullen met een persoonlijke noot voor betreffende student.
 • In geval er een rubric gekoppeld is aan het assignment kan een docent al klikkend door de rubric de getoonde vaardigheden/kennis in het schrijfstuk waarderen op nivo. Turnitin rekent dan desgewenst zelf het cijfer uit op basis van ingestelde “gewichten”

Peermark Assignment

peer-review-cartoon2Bij een peermark assignment gaat het erom dat studenten (eventueel anoniem) elkaars werk van feedback voorzien. Dat gebeurt aan de hand van een aantal vooraf door de docent gedefinieerde vragen (schaalvragen en open vragen) die ze online moeten beantwoorden.

Voor zowel de feedback-leverende student als de ontvangende student kan deze aanpak nieuwe inzichten opleveren.

 

 

 

 

Bij het definiëren/aanmaken van een Peermark Assignment geef je o.a. als docent aan

 • welke Paper Assignment hieraan te grondslag ligt.
 • of studenten, die de Paper Assignment zelf niet hebben ingeleverd, wel een peer review mogen geven op hun medestudent. (De vraag is nl. of ze daartoe wel goed in staat zijn als ze de opdracht zelf niet gedaan hebben).
 • hoeveel peer reviews iedere student moet schrijven en of je als docent zelf studenten aan elkaar wilt koppelen of dat Turnitin dat “at random” moet doen.
 • Wat de vragen zijn die de reviewende student moet beantwoorden. Er is daarbij al een behoorlijke database beschikbaar waar de docent uit kan putten, maar hij/zij kan daar zelf ook opdrachten aan toevoegen en hergebruiken.
 • Wat het startmoment is. Dat moet altijd na de deadline van de bijbehorende Paper Assignment liggen. Advies: stel in deze context die deadline altijd “hard in”. Als je dat niet doet dan kan er de situatie ontstaan dat er een student aan iemand gekoppeld is die oneindig lang op zich laat wachten, bij wijze van spreken. Of zelfs helemaal niets inlevert.

Revision Assignments

ReviseJe kunt als docent besluiten de studenten in de gelegenheid te stellen op basis van de verworven nieuwe kennis (vanuit jouw eventuele feedback in de Paper Assignment en vanuit de peer reviews in de Peermark Assignment) een nieuwe versie (of meerdere) van de Paper Assignment te laten inleveren. Zo’n opdracht ontwikkel je als docent dan als Revision Assignment. Binnen zo’n revison Assignment is naast de nieuwe versie ook nog steeds de oude versie(-s) voor de docent zichtbaar.

 

Bij het definiëren/aanmaken van een Revision Assignment geef je o.a. als docent aan

 • welke Paper Assignment hieraan te grondslag ligt.
 • Start- en deadline datum
 • Wel/geen originiality report

Hieronder nog een tweetal links die jou verder kunnen helpen met hoe je zaken met Turnitin kunt regelen.

App: BBGrader

logo 2In de zomer van 2014 bracht Blackboard een app uit waar ik al lang op zat te wachten. BB grader. Deze app is momenteel alleen nog maar beschikbaar voor de iPad maar het lijkt me raar als deze ook niet uit zal gaan komen voor Android en Micrososft-platformen.

De eerder uitgebrachte app BB Mobile Learn geeft je toegang tot jouw Blackboard Courses maar ik vond het een groot gemis dat je vanuit die app geen toegang had tot het Grade Center om studentenwerk te beoordelen. En die functie wordt nu dus door de aparte app BBGrader ingevuld. En hoe!

Ik heb 2 screencasts over dit product gemaakt: 1 op basis van slides en 1 op basis van een live demo. Daarnaast vond ik bij Blackboard een nuttige PDF met informatie over deze app.

Ik zou zeggen: installeren en gaan gebruiken. Mooi en handig stuk gereedschap om in de trein of thuis op de bank ontspannen werkstukken na te kijken.

 

Interactieve kaart met Blackboard functionaliteiten

Ik heb een handige online interactieve functionaliteiten kaart voor Blackboard ontwikkeld: een overzicht van functionaliteiten (gecategoriseerd, bestond al) waarin bij de functies een knopje zit dat jou brengt bij how-to’s, goodpractices,instructievideo’s etc. etc.
Er staan nu bij alle functionaliteiten één of twee links; dit blijft een dynamische, “levende” pagina en ik nodig je graag uit om met suggesties voor betere links te komen.
Maar doe er ook vooral je voordeel mee (plaats hem in je favorieten, verspreid hem onder je collega’s, zet hem op je site etc etc).
Oh ja, nog een tip: het plaatsen van link-knopjes op afbeeldingen kun je doen met de gratis online dienst Thinglink. Maak gratis account aan, doe een upload van een afbeelding, plaats online de knopjes (kind kan de was) met links en klaar. Je kunt het vervolgens op allerlei manieren delen via je social networks, embedden op je site etc etc.
De kaart:
http://www.thinglink.com/scene/563662965056733184

Videoreeks plagiaatcontrole en peer assessment met Turnitin

In deze videoreeks (Youtube-playlist) bespreek en demonstreer ik hoe je als docent Turnitin (als building block binnen Blackboard) kunt gebruiken voor het ontwikkelen van schrijfopdrachten (inclusief gebruik van zogenaamde rubrics), plagiaatcontrole en peer reviews/assignments. Niet alleen vanuit de rol als docent, maar ook vanuit de rol als student worden zaken besproken en gedemonstreerd. 7 filmpjes met een totale speelduur van 45 minuten. Lijkt lang, maar als het gezellig is gaat de tijd snel;-) Het is nou eenmaal een “groot” onderwerp.

http://www.youtube.com/playlist?list=PL6GRGAmK8Om07NdWDjgqaGS7oV617Ib59
turnitin-afspeellijst

Verslag 1/3 Surf Onderwijsdagen 2012 Dag 1 (Hoger Onderwijs)

 

 

 

Open, learning analytics, byod (bring your own device) en online connection waren wat mij betreft de buzzwords als ik terugblik naar de Surf onderwijsdagen 2012.

In 3 dagen  tijd heb ik 5 keynotes en 12 presentaties bijgewoond en 1 presentatie zelf verzorgd.

Per dag zal ik een post plaatsen met een korte eigen impressie van de bijgewoonde sessies van die dag  en indien beschikbaar ook koppeling naar video-registraties (klik op Youtube-logo), slidesharepresentaties (klik op slideshare-logo) en naar wat uitgebreidere verslagleggingen van edubloggers.

Sessies dag 1

 

 

 

 

 

 

 

 • Keynote Anka Mulder: Open en online onderwijs: de blik vooruit
 • De effectiviteit van het leren tussen de face-to-face momenten verhogen (mijn eigen presentatie)
 • studiesucces verhogen met learning analytics
 • Online samenwerken via SURFconext: twee praktijkvoorbeelden
 • Keynote Dale Stephens: Hacking your education

Keynote Anka Mulder: Open en online onderwijs: de blik vooruit.

Anka is niet alleen directeur Onderwijs en secretaris van de TU Delft, maar ook de voorzitter van de  OpenCourseWareConsortium (OCW), waar ook de Open Universiteit lid van is. Een club waar inmiddels wereldwijd 300 onderwijsinstellingen aan verbonden zijn. Na een uiteenzetting van wat begrippen rond “open” constateert zij  dat er op dit gebied elders een ware onderwijsrevolutie is losgebarsten op plaatsten waar je het niet direct zou verwachten (Azie, Korea, Taiwan, Brazilie… )en dat wij in Nederland daarop achterlopen. Wij houden ons met name bezig met rendamentsverhoging en studieduurverkorting, maar nauwelijks met “open”.  “Tegenargumenten zijn flauwe kul, ze sussen ons in slaap”. Zij schetste onder andere met welke trends en ontwikkelingen de hogeronderwijsinstellingen de komende jaren geconfronteerd worden en hoe de hogeronderwijsinstellingen hierop in kunnen springen. Bijvoorbeeld door inzet van open educational resources (OER) maar ook eventuele andere (ICT-)ontwikkelingen.

    Iets uitgebreidere verslagleggingRaymond SnijdersWilfred RubensPierre Gorissen

De effectiviteit van het leren tussen de face-to-face momenten verhogen

Een onderwerp waar veel interesse voor bleek te bestaan. In een eerdere blogpost beschreef ik al in detail wat de inhoud van mijn presentatie zou zijn. Samengevat komt het er op neer dat ik eerst de bezoekers heb uitgelegd hoe je middels de Carepack methode docenten via een training of individuele begeleiding aan kunt zetten tot het bewust kiezen van online momenten en face to face momenten. Blackboard is daarbij niet het primaire uitgangspunt, maar slechts een mogelijke tool. Uitgangspunt: welke aspiratie/uitdaging/probleem ondervind je momenteel in je cursus/lessenreeks/les? Zodra je dat helder hebt biedt Carepack handige overzichten waarmee je een match kunt zoeken met een bepaalde functionaliteit binnen Blackboard. Tenslotte heb ik de deelnemers diverse voorbeelden van functionaliteiten binnen Blackboard voorgeschoteld die een rol zouden kunnen spelen bij de uitdaging: Hoe houd ik de student aan de bal?

Een zeer geslaagde sessie, gezien de vragen en de enthousiaste reacties achteraf

     

 

studiesucces verhogen met learning analytics

In het kader van de SURF-innovatieregeling Learning Analytics zijn er 7 projecten uitgevoerd waarvan ik 2 projecten de presentaties heb bijgewoond. Deze presentatties gingen in op de resultaten en de lessons learned. Learning analytics wordt omschreven als ‘het verzamelen, analyseren en inzetten van data van en over studenten en hun omgeving ter verbetering van het onderwijs’. Het onderwerp krijgt veel belangstelling en staat hoog op de nationale en internationale agenda’s. Maar wat kunt u nu met learning analytics? En hoe makkelijk of moeilijk is het om learning analytics in het hoger onderwijs toe te passen? Waar liggen kansen, waar quick wins, en waar nog grote uitdagingen?
UvAnalytics (Universiteit van Amsterdam), waar het ging om inzicht in het moment van downloaden van onderwijsmaterialen uit Blackboard.
PRoF Analytics (Universiteit Maastricht), waar gezocht is naar de relatie tussen het gebruik van ProF en de voortgangstoets-resultaten. Het ProF systeem geeft studenten en staf van de faulteiten Geneeskunde van Maastricht, Groningen, Leiden en Nijmegen de mogelijkheid om longitudinale, webgebaseerde feedback te krijgen van de resultaten van de interuniversitaire Voortgangstoets Geneeskunde (iVGT).
Beide slideshare presentaties geven helder de resultaten en aanbevelingen weer.

     

 

Online samenwerken via SURFconext: twee praktijkvoorbeelden

In deze workshop werd na een introductie over Surfconext een tweetal pilots besproken rond de inzet van Surfconext bij online samenwerking.
Via 1 portal beschikken gebruikers over online samenwerkingsdiensten ((hoger onderwijs en onderzoek)van verschillende leveranciers(hoger onderwijs en onderzoek)Dit biedt nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, binnen instellingen en over instellingsgrenzen heen.
Vier faculteiten van de Hogeschool van Utrecht, Windesheim, InHolland en de Hogeschool van Amsterdam werken samen om kleine vakken landelijk gespreid te blijven aanbieden. De studenten krijgen les via drie routes. Ze volgen regionale werkgroepen, gaan naar landelijke bijeenkomsten en ze krijgen onderwijs op afstand via www.onderwijssamen.nl. De website dient als portaalomgeving voor de leeromgevingen van de vier hogescholen. SURFconext maakt het mogelijk dat studenten, medewerkers en gastgebruikers met hun eigen instellingsgegevens inloggen bij vakken van andere instellingen.
Open.vu.nl Sharespace is een moderne 21ste-eeuwse omgeving gebaseerd op Sakai Open Academic Environment (OAE). Sharespace wordt als clouddienst aangeboden en is gericht op online leren en samenwerken over de grenzen van instellingen heen. Open.vu.nl Sharespace is gekoppeld aan SURFconext met directe voordelen als toegankelijkheid voor medewerkers en studenten van verschillende instellingen en inloggen met het eigen instellingsaccount. Aan de hand van de online open cursus Pathologie werden verschillende aspecten van de omgeving in de praktijk gedemonstreerd

     

 

Keynote Dale Stephens: Hacking your education

Dale Stephens is een 20-jarige Amerikaanse ondernemer, spreker en auteur. Hij is onder andere oprichter van UnCollege, een sociale beweging die als doel heeft de heersende opvatting te veranderen dat studeren de enige weg naar succes is. Hij deelde zijn unieke kijk op de toekomst van het onderwijs en innovatie. Vanuit zijn overtuiging dat we teveel betalen en te weinig leren besprak hij zijn inzichten op het gebied van leren, technologie en succes. “education is becoming decentralized, schools become community centers.

    Iets uitgebreidere verslagleggingWilfred Rubens

 

De effectiviteit van het leren tussen de face-to-face momenten verhogen

 Op 13 november verzorg ik om 12 uur een presentatie tijdens OWD 2012

Thema

:

Good practices

Sprekers

:

Karel Roos (Leiden University)

Locatie

:

Goudriaan I

Omschrijving

:

Hoe houdt u de student aan de bal? Hoe stimuleert u dat studenten regelmatiger studeren? Universiteit Leiden ontwikkelde hiervoor een blended-learning-workshop voor docenten, docententeams en studentassistenten. Tijdens deze sessie maakt u kennis met deze aanpak, die voor de Universiteit Leiden succesvol lijkt te zijn. De sessie is met name interessant voor docenten, onderwijsontwikkelaars en ICT&O-ers

Middels “blended learning” wordt geprobeerd een uitgebalanceerde mix te vinden van enerzijds “face-to-face” onderwijs en anderzijds online activiteiten, waarbij deze activiteiten elkaar versterken. Blackboard biedt een omgeving waarmee u de effectiviteit van het leren tussen de “face-to-face”- momenten kunt verhogen. De workshop werd ontwikkeld op basis van “Carepack”. Dit is een door Blackboard geleverde verzameling lesmaterialen die u ter ondersteuning van een workshop kunt inzetten. Deze sessie geeft een indruk van de gebruikte materialen en methode. Na afloop van de sessie weet u hoe u de effectiviteit van het leren tussen de face-to-face-momenten voor studenten kunt verhogen via de Carepack-methodiek van Blackboard.

Tags:

Studiesucces

Blackboard Mobile Learn

Dat is fijn zeg: Universiteit Leiden faciliteert Blackboard sinds kort ook voor mobile users. Zelf heb ik inmiddels errvaring opgedaan de gratis Blackboard Mobile Learn app voor iPad en voor iPhone. Geweldig allemaal. Ik zag vorige week overigens dat bij mijn collega de Android versie ook goed werkt. Voor Blackberry bestaat deze app ook, maar die heb ik nog niet gezien.

iPadAls je de app start moet je aangeven bij welke onderwijsinstelling je studeert: voer Leiden University in. Je zult vervolgens moeten inloggen. Je KUNT daarbij aangeven dat de app jouw inloggegevens moet onthouden maar ik adviseer om dat NIET te doen. Als je dat namelijk wel doet zal diverse nieuw toegevoegde content in courses niet binnen jouw app getoond worden en dan ben je dus niet up-to-date. Alleen bij inloggen wordt de meest recente content dus opgehaald. Minpuntje?!

iPhoneIk ben erg enthousiast over de functionaliteiten, mijn voorkeur gaat wel uit naar werken met de iPad (afbeelding aan rechterzijde).  Zodra de app jou namelijk doorkoppelt naar een pagina binnen de blackboard course (gebeurt overigens alleen bij specifieke functionaliteiten) dan wordt het op een iPhone wel allemaal heel erg klein. Maar er blijven nog genoeg handige functies over op die iPhone (afbeelding aan de linkerzijde) om toch eenvoudig in de trein of elders op confortabele wijze te raadplegen, zoals announcements, discussionboards, blogs etc. etc.

Via deze link vind je wat nuttige informatie over Blackboard Mobile learn.

Download snel de app met jouw iPhone/iPad/Android/Blackberry via deze pagina.

Ik ben benieuwd of je net zo enthousiast bent als ik. Je zou dat als comment op deze post kunnen kenbaar maken.

Cloudcomputing in het onderwijs

Vorig week donderdag heb ik aan een ontzettend interessant Surfnet-Seminar deelgenomen over Cloudcomputing in het onderwijs

Cloud computing is het leveren/gebruiken van schaalbare en “elastische” diensten die via internet worden aangeboden. Het betreft standaard diensten, die door de gebruiker zelf in te richten zijn en waarvoor wordt betaald naar gebruik.

Steeds meer ICT diensten worden via het Internet aangeboden, waarbij het afnemen van die diensten eigenlijk niets meer vraagt dan een browser. Je hoeft dus verder niets te installeren. Telebankieren via het web doen we al lang. Microsoft en Google bieden het onderwijs gratis samenwerkingsomgevingen. Vele andere online voorbeelden zijn te noemen.

Ik wil e.e.a. met jullie delen middels de volgende links:

Slideshare: http://www.slideshare.net/SNKN-CloudComputing/presentations

Weblectures: http://linkd.in/m51tjD
Mijn persoonlijke weblecture-aanraders:
* Cloud Computing een kans voor het onderwijs?! – Michael van Wetering (CTO, Kennisnet)
* Leeuwenborgh Opleidingen: de gebruiker vraagt steeds meer flexibiliteit – Ludo Cuijpers (Directeur ICT Leeuwenborgh opleidingen)

Verder een link naar een zeer interessante publicatie van het SURFnet/Kennisnet programma: Cloudcomputing in het onderwijs: minder zorg om techniek, meer profijt van ICT

Mijn conclusie van die dag:
Het is niet meer de vraag of, maar wanneer en in welke mate gaan we in de cloud. Er moeten nog wel heel wat vragen beantwoord worden zoals bijvoorbeeld vragen met betrekking tot privacy, contracten met cloudleveranciers en noem maar op. Het zal niet binnen 2 jaar een feit zijn, maar we realiseren ons waarschijnlijk bij lange na niet wat voor impact the cloud over 10 jaar zal hebben voor ons onderwijs en daarom kunnen we maar beter nu al alle antwoorden zien te vinden op alle vragen die er al liggen.

EmbedPlus

Youtubefilmpje in hoofdstukjes onderverdelen? Dat kan.

Dit is een afbeelding van een uitgebreide Youtube player. De uitbreiding wordt gevormd door de onderste rij knopjes onder de player.
 
Youtube zelf geeft natuurlijk ook gewoon een linkcode of een embed-code af, maar dat is dan code die het hele filmpje afspeelt i.p.v. dat je bijvoorbeeld naar bepaalde vooraf ingestelde passage wilt kunnen springen.

De code voor zo’n uitgebreide player kun je zelf genereren op de site embedplus.com.

Op deze site kun je de URL van een youtubefilmpje invoeren (plakken) en vervolgens kun je dan binnen dat filmpje op diverse momenten een Scene-markers (startvlaggetje) plaatsen en/of annotaties plaatsen.
Zodra de player bij zo’n annotatie komt verschijnt de annotatietekst onder/op de player. Die tekst kun je overigens op dat moment gewoon met het "kruisje" afsluiten.
Vervolgens geeft die site/service de betreffende link-code af of de betreffende embed-code.
Kan ook met WordPress site, maar dan moet je wel de embedplusplugin installeren.

De knoppen:
Slow: een opname van een bepaalde chemische proef of een vliegende vogel kun je met deze knop in slow-motion afspelen
Replay: laatste stukje nogeens afspelen
prev/next: naar volgende/vorige scene-marker springen
More: gerelateerde youtubefilmpjes
R: welk commentaar is er bij dit Youtube filmje geplaatst?
Zoom: zoom in op aangewezen plek in fragment
Get: hiermee krijg je de link-code en embedcode aangeboden

Klik hier om het afgebeelde voorbeeld te zien werken. Experimenteer met de extra knoppenbalk

Virtueel snijden in Youtube-filmpjes

Toevallig stuitte ik op een mooie slidesharepresentatie van mijn Surfmedia collega Tom Visscher, waarin hij een aantal mogelijkheden schetst om filmpjes in Blackboard te plaatsen. Voilledigheidshalve heb ik onder aan dit bericht ook de URL van die Slideschare presentatie geplaatst. 

In die presentatie wordt o.a. melding gemaakt van een website van TubeChop (http://www.tubechop.com).Op deze website kun je een URL-adres van een bestaand Youtube filmje laten genereren die slechts een deel van dat filmpje laat zien. Het komt vast wel eens voor dat je een aardig Youtubefilmpje hebt gevonden die je goed in je les zou kunnen gebruiken maar dat filmpje duurt bijvoorbeeld 15 minuten, terwijl eigenlijk maar 5 minuten uit dat filmpje echt interessant zijn. Je mag nooit ongevraagd in andermans materiaal snijden (auteursrecht) maar dat doet TubeChop ook niet: de site geeft gewoon een URL af die een deel van het originele materiaal toont.

In deze screencast van ruim 3 minuten demonstreer ik hoe het werkt. 

 

Slideshare presentatie over filmpjes plaatsen in blackboard