De effectiviteit van het leren tussen de face-to-face momenten verhogen

 Op 13 november verzorg ik om 12 uur een presentatie tijdens OWD 2012

Thema

:

Good practices

Sprekers

:

Karel Roos (Leiden University)

Locatie

:

Goudriaan I

Omschrijving

:

Hoe houdt u de student aan de bal? Hoe stimuleert u dat studenten regelmatiger studeren? Universiteit Leiden ontwikkelde hiervoor een blended-learning-workshop voor docenten, docententeams en studentassistenten. Tijdens deze sessie maakt u kennis met deze aanpak, die voor de Universiteit Leiden succesvol lijkt te zijn. De sessie is met name interessant voor docenten, onderwijsontwikkelaars en ICT&O-ers

Middels “blended learning” wordt geprobeerd een uitgebalanceerde mix te vinden van enerzijds “face-to-face” onderwijs en anderzijds online activiteiten, waarbij deze activiteiten elkaar versterken. Blackboard biedt een omgeving waarmee u de effectiviteit van het leren tussen de “face-to-face”- momenten kunt verhogen. De workshop werd ontwikkeld op basis van “Carepack”. Dit is een door Blackboard geleverde verzameling lesmaterialen die u ter ondersteuning van een workshop kunt inzetten. Deze sessie geeft een indruk van de gebruikte materialen en methode. Na afloop van de sessie weet u hoe u de effectiviteit van het leren tussen de face-to-face-momenten voor studenten kunt verhogen via de Carepack-methodiek van Blackboard.

Tags:

Studiesucces