Digital Native of net-gen?

Hoe is het met de ICT vaardigheden van onze DIO’s gesteld? Isolde Steen mailde me onderstaande reflectie van een DIO. Is dit representatief voor onze DIO’s?

Toen ik in augustus begon met de opleiding realiseerde ik mij nog niet zo hoeveel ICT vaardigheden je als docent nodig hebt om te kunnen functioneren. Hoewel deze vaardigeden voor veel net afgestudeerde mede DIO’s heel vanzelfsprekend waren heb ik mij op diverse terreinen moeten verdiepen in de ICT. Mijn motivatie om te werken aan dit leerdoel was/is meervoudig:

  • je kunt niet studeren aan het ICLON en de opdrachten maken zonder deze kennis Blackboard, Portfolio en algemende ICT zaken (word, windows, PowerPoint, Excell)
  • in de klas wordt tegenwoordig veel meer gebruik gemaakt van digitaal bewerkte video’s. Zo maakten mijn leerlingen op het Felisenum propagandafilmpjes als praktische zelfstandig werken opdracht. Zonder zelf ook video’s te hebben bewerkt is het heel moeilijk om de video’s van je leerlingen ook technisch te evalueren.
  • in de klas zijn beamers aanwezig waardoor je af en toe prima gebruik kan maken van Power Point als middel om een les te geven. Door een PowerPoint presentatie kun je in een korte tijd vrij veel stof behandelen die dan later in andere werkvormen verwerkt kan worden. Powerpoint spreekt mij erg aan (voor sommige lessen) omdat je niet alleen informatie hoort, maar het ook visueel maakt en kan illustreren met plaatjes/foto’s, wat erg belangrijk is in de huidige beeldcultuur.
  • met behulp van een USB stick kun je overal informatie mee naar toenemen en overal werken, wat heel handig is als je bijvoorbeeld samen wilt werken met mededio’s.
  • portoliogebruik als alternatief assessment wordt ook veel binnen het beroepsonderwijs (zowel op MBO als HBO) gebruikt als alternatief assessment. Daar ik wil gaan werken in het beroepsonderwijs is het van groot belang zelf ook te ervaren wat het is om met een portfolio te werken en daarop onder andere beoordeeld te worden.

Begin van de studie (augustus 2007)

  • Ik was onbekend met het fenomeen digitale leeromgeving.
  • Ik had moeite met het vinden van informatie via Blackboard en begreep niet goed wat de bedoeling was van een portfolio en hoe het werkte.
  • Ik had nooit eerder videomateriaal digitaal bewerkt en op een streaming server gezet. 
  • Ik had nog nooit eerder gewerkt met Power Point als een middel om een les te geven. 
  • Ik had nog nooit met een USB stick gewerkt.

Continue reading