Interactieve kaart met Blackboard functionaliteiten

Ik heb een handige online interactieve functionaliteiten kaart voor Blackboard ontwikkeld: een overzicht van functionaliteiten (gecategoriseerd, bestond al) waarin bij de functies een knopje zit dat jou brengt bij how-to’s, goodpractices,instructievideo’s etc. etc.
Er staan nu bij alle functionaliteiten één of twee links; dit blijft een dynamische, “levende” pagina en ik nodig je graag uit om met suggesties voor betere links te komen.
Maar doe er ook vooral je voordeel mee (plaats hem in je favorieten, verspreid hem onder je collega’s, zet hem op je site etc etc).
Oh ja, nog een tip: het plaatsen van link-knopjes op afbeeldingen kun je doen met de gratis online dienst Thinglink. Maak gratis account aan, doe een upload van een afbeelding, plaats online de knopjes (kind kan de was) met links en klaar. Je kunt het vervolgens op allerlei manieren delen via je social networks, embedden op je site etc etc.
De kaart:
http://www.thinglink.com/scene/563662965056733184

Social Media Curation, o.a. Storify

Momenteel neem ik deel aan de MOOC:  “social media and active learning”

Deze week staat in het teken van social media curation.
Curation is het proces waarbij je allerlei online informatie rond een bepaald onderwerp verzamelt, ordent, annoteert, en deelt. Storify is zo’n gratis dienst. Zeg maar een selectieve “papierprikker”. Ideaal om bijvoorbeeld als docent actuele informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp en dat dan met studenten te delen. Maar ook omgekeerd is het interessant. Laat studenten met een zelf te kiezen online curationservice informatie kritisch verzamelen, toelichten en delen, alleen of in groepsverband. Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld met zo’n online tool onderzoeksinformatie verzamelen en ordenen.

Onderstaande link brengt jou naar mijn eerste Storify-story: een door mij aangelegde dynamische collectie aan informatie over social media curation. Informatie die gevonden is in sociale netwerken, video, websites etc. Veel van deze informatie heb ik ook uit de mooc zelf gehaald.

Storify is een van de vele gratis online curation diensten die je in de onderwijspraktijk zou kunnen inzetten.
Pluspunt van Storify is dat het heel simpel werkt, maar minpuntje van Storify is dat je weinig layout-mogelijkheden hebt (daardoor is het o.a. zo simpel). In onderstaande Story vind je nog veel meer informatie over- en voorbeelden van gratis online curation diensten.

Hij is nog lang niet klaar, ik zit midden in een leerproces en probeer naast Storify nog vele andere online curation tools uit.

Lees verder op http://storify.com/kroos/curationtools4edu

Heb jij ideeën over hoe dit in te zetten in jouw onderwijspraktijk? Plaats ze als comment op deze post.

Vragen voor leerlingen/studenten toevoegen aan online video

flipped clasroomHet flipped classroom concept krijgt steeds meer voet aan wal. Studenten/leerlingen bereiden hun les voor a.h.v. video-opnames zodat er tijdens de les meer tijd is voor specifieke vragen,  het gezamenlijk werken aan opdrachten en verdieping.

Online video-diensten bieden steeds meer functionaliteiten die het leerproces daarbij ondersteunen.

Jonathan Wylie beschrijft in zijn blog 4 online systemen om vragen online toe te voegen aan online video’s. Zo kun je bij YouTube op specifieke momenten binnen een video een meerkeuzevraag laten verschijnen: video stopt, de vraag verschijnt, student voert antwoord in en op basis van juistheid van antwoord speelt video wel/niet verder.

Jonathan beschrijft kort en bondig hoe de volgende 4 systemen werken

  1. YouTube Video Question Editor
  2. Educanon.com
  3. EDpuzzle.com
  4. Google Forms

Lees verder op http://jonathanwylie.com/2013/12/28/how-to-add-questions-for-students-to-youtube-videos/

 

Handige web2.0- en social media-tools voor in de onderwijspraktijk

Vanavond viel ik halverwege binnen (tip van collega Wibo van Es) op een webinar “Webinar Mind the apps: Inspiring internet tools to engage your students” van Thomas Strasser , waarin een aantal zeer handige gratis online tools besproken werd. De presentatieslides die daar bij gebruikt werden zijn beschikbaar via onderstaande link op Slideshare: Op de slides is de URL van de tools aanklikbaar en van ieder tool is er een slide met titel “Potentials”, oftewel, hoe zou je die tool kunnen inzetten.

Ga naar http://www.slideshare.net/welcomezone/webinar-mind-theapphelblingfinal-23586168

Een van de slides geeft een link naar een site van de spreker, waar, naast de aanprijzing van zijn boek, ook een rijke verzameling van links te vinden is van toepassingen:

http://www.helblinglanguages.com/mindtheapp/#presentazione

In dit daglicht past ook zeker een tip van mijn collega Yvette Baggen, handige videotutorials over social media in het onderwijs:

http://vimeo.com/mamedia/videos/search:maandag

Ken jij ook dit soort voorbeelden? Plaats ze als commentaar onder dit bericht.

Verslag 1/3 Surf Onderwijsdagen 2012 Dag 1 (Hoger Onderwijs)

 

 

 

Open, learning analytics, byod (bring your own device) en online connection waren wat mij betreft de buzzwords als ik terugblik naar de Surf onderwijsdagen 2012.

In 3 dagen  tijd heb ik 5 keynotes en 12 presentaties bijgewoond en 1 presentatie zelf verzorgd.

Per dag zal ik een post plaatsen met een korte eigen impressie van de bijgewoonde sessies van die dag  en indien beschikbaar ook koppeling naar video-registraties (klik op Youtube-logo), slidesharepresentaties (klik op slideshare-logo) en naar wat uitgebreidere verslagleggingen van edubloggers.

Sessies dag 1

 

 

 

 

 

 

 

  • Keynote Anka Mulder: Open en online onderwijs: de blik vooruit
  • De effectiviteit van het leren tussen de face-to-face momenten verhogen (mijn eigen presentatie)
  • studiesucces verhogen met learning analytics
  • Online samenwerken via SURFconext: twee praktijkvoorbeelden
  • Keynote Dale Stephens: Hacking your education

Keynote Anka Mulder: Open en online onderwijs: de blik vooruit.

Anka is niet alleen directeur Onderwijs en secretaris van de TU Delft, maar ook de voorzitter van de  OpenCourseWareConsortium (OCW), waar ook de Open Universiteit lid van is. Een club waar inmiddels wereldwijd 300 onderwijsinstellingen aan verbonden zijn. Na een uiteenzetting van wat begrippen rond “open” constateert zij  dat er op dit gebied elders een ware onderwijsrevolutie is losgebarsten op plaatsten waar je het niet direct zou verwachten (Azie, Korea, Taiwan, Brazilie… )en dat wij in Nederland daarop achterlopen. Wij houden ons met name bezig met rendamentsverhoging en studieduurverkorting, maar nauwelijks met “open”.  “Tegenargumenten zijn flauwe kul, ze sussen ons in slaap”. Zij schetste onder andere met welke trends en ontwikkelingen de hogeronderwijsinstellingen de komende jaren geconfronteerd worden en hoe de hogeronderwijsinstellingen hierop in kunnen springen. Bijvoorbeeld door inzet van open educational resources (OER) maar ook eventuele andere (ICT-)ontwikkelingen.

    Iets uitgebreidere verslagleggingRaymond SnijdersWilfred RubensPierre Gorissen

De effectiviteit van het leren tussen de face-to-face momenten verhogen

Een onderwerp waar veel interesse voor bleek te bestaan. In een eerdere blogpost beschreef ik al in detail wat de inhoud van mijn presentatie zou zijn. Samengevat komt het er op neer dat ik eerst de bezoekers heb uitgelegd hoe je middels de Carepack methode docenten via een training of individuele begeleiding aan kunt zetten tot het bewust kiezen van online momenten en face to face momenten. Blackboard is daarbij niet het primaire uitgangspunt, maar slechts een mogelijke tool. Uitgangspunt: welke aspiratie/uitdaging/probleem ondervind je momenteel in je cursus/lessenreeks/les? Zodra je dat helder hebt biedt Carepack handige overzichten waarmee je een match kunt zoeken met een bepaalde functionaliteit binnen Blackboard. Tenslotte heb ik de deelnemers diverse voorbeelden van functionaliteiten binnen Blackboard voorgeschoteld die een rol zouden kunnen spelen bij de uitdaging: Hoe houd ik de student aan de bal?

Een zeer geslaagde sessie, gezien de vragen en de enthousiaste reacties achteraf

     

 

studiesucces verhogen met learning analytics

In het kader van de SURF-innovatieregeling Learning Analytics zijn er 7 projecten uitgevoerd waarvan ik 2 projecten de presentaties heb bijgewoond. Deze presentatties gingen in op de resultaten en de lessons learned. Learning analytics wordt omschreven als ‘het verzamelen, analyseren en inzetten van data van en over studenten en hun omgeving ter verbetering van het onderwijs’. Het onderwerp krijgt veel belangstelling en staat hoog op de nationale en internationale agenda’s. Maar wat kunt u nu met learning analytics? En hoe makkelijk of moeilijk is het om learning analytics in het hoger onderwijs toe te passen? Waar liggen kansen, waar quick wins, en waar nog grote uitdagingen?
UvAnalytics (Universiteit van Amsterdam), waar het ging om inzicht in het moment van downloaden van onderwijsmaterialen uit Blackboard.
PRoF Analytics (Universiteit Maastricht), waar gezocht is naar de relatie tussen het gebruik van ProF en de voortgangstoets-resultaten. Het ProF systeem geeft studenten en staf van de faulteiten Geneeskunde van Maastricht, Groningen, Leiden en Nijmegen de mogelijkheid om longitudinale, webgebaseerde feedback te krijgen van de resultaten van de interuniversitaire Voortgangstoets Geneeskunde (iVGT).
Beide slideshare presentaties geven helder de resultaten en aanbevelingen weer.

     

 

Online samenwerken via SURFconext: twee praktijkvoorbeelden

In deze workshop werd na een introductie over Surfconext een tweetal pilots besproken rond de inzet van Surfconext bij online samenwerking.
Via 1 portal beschikken gebruikers over online samenwerkingsdiensten ((hoger onderwijs en onderzoek)van verschillende leveranciers(hoger onderwijs en onderzoek)Dit biedt nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, binnen instellingen en over instellingsgrenzen heen.
Vier faculteiten van de Hogeschool van Utrecht, Windesheim, InHolland en de Hogeschool van Amsterdam werken samen om kleine vakken landelijk gespreid te blijven aanbieden. De studenten krijgen les via drie routes. Ze volgen regionale werkgroepen, gaan naar landelijke bijeenkomsten en ze krijgen onderwijs op afstand via www.onderwijssamen.nl. De website dient als portaalomgeving voor de leeromgevingen van de vier hogescholen. SURFconext maakt het mogelijk dat studenten, medewerkers en gastgebruikers met hun eigen instellingsgegevens inloggen bij vakken van andere instellingen.
Open.vu.nl Sharespace is een moderne 21ste-eeuwse omgeving gebaseerd op Sakai Open Academic Environment (OAE). Sharespace wordt als clouddienst aangeboden en is gericht op online leren en samenwerken over de grenzen van instellingen heen. Open.vu.nl Sharespace is gekoppeld aan SURFconext met directe voordelen als toegankelijkheid voor medewerkers en studenten van verschillende instellingen en inloggen met het eigen instellingsaccount. Aan de hand van de online open cursus Pathologie werden verschillende aspecten van de omgeving in de praktijk gedemonstreerd

     

 

Keynote Dale Stephens: Hacking your education

Dale Stephens is een 20-jarige Amerikaanse ondernemer, spreker en auteur. Hij is onder andere oprichter van UnCollege, een sociale beweging die als doel heeft de heersende opvatting te veranderen dat studeren de enige weg naar succes is. Hij deelde zijn unieke kijk op de toekomst van het onderwijs en innovatie. Vanuit zijn overtuiging dat we teveel betalen en te weinig leren besprak hij zijn inzichten op het gebied van leren, technologie en succes. “education is becoming decentralized, schools become community centers.

    Iets uitgebreidere verslagleggingWilfred Rubens

 

Edugroepen als gratis vervanger voor Surfgroepen

Surfnet trekt per 31-12 de stekker uit het gratis online samenwerkingsplatform Surfgroepen,reden: Surf wil zich nog meer richten op de ontwikkeling van innovatieve zaken en daar past het simpelweg hosten van een webomgeving niet bij. Maar er is een prachtig gratis opvolger. Winvision en AT2 (de oorspronkelijke mede-ontwikkelaar van Surfgroepen) hebben Microsoft-toestemming om deze omgeving voort te zetten, gratis voor het Hoger Onderwijs. Ga naar http:\www.edugroepen.nl, registreer je, en je hebt de mogelijkheid om gratis max. 20 teamsites te maken, waarin je met collega’s van andere instellingen online kunt samenwerken aan projecten.
P.S. Als je je spullen bij Surfgroepen wilt redden: ga naar ww.surfgroepen.nl en lees hoe je jouw bestaande sites daar kunt exporteren.

Zelf een Augmented Reality-toepassing ontwikkelen in the cloud? Het kan redelijk eenvoudig!

Onderstaande Augmented Reality-oplossing vind ik mooi, zelfs al heb ik hem nog niet 100% kunnen testen omdat ik geen Android Smartphone in mijn bezit heb. Het maken van de Android app kon ik WEL zelf doen.

Ik vind deze oplossing mooi door zijn eenvoud en door het cloud karakter van de Authortool. Wel jammer dat er hier voor een specifiek hardwareplatform is gekozen: Android apparaten. Een Mobile site oplossing (HTML5) zou mijn voorkeur hebben; hardware onafhankelijk, dus voor Android, iPhone, Blackberry etc.

Twee jaar geleden heeft de Open Universiteit onder de SURF / Kennisnet innovatieregeling de eerste versie van ARlearn gecreeerd waarbij studenten hun veldwerk in Florence verricht hebben met Audio Augmented Reality. Ondertussen zijn ze een paar stappen verder en is er een authoring tool ontwikkeld waarmee je zelf, in de cloud, aan de slag kunt.

Aan de docentzijde gaat gaat het om een 100% cloud-Authortool (Google account nodig) waarmee je bijvoorbeeld als docent online een veldwerk-app/-game kunt ontwikkelen. Aan de leerlingzijde gaat het om een gratis te downloaden Android app. Met deze app kan de leerling tijdens het veldwerk/stadswandeling/… ter plaatse annotaties invoeren/inspreken en uploaden.

Stel je wilt een historische stadswandeling ontwikkelen waarbij leerlingen met hun smartphone op interactieve wijze kunnen anticiperen: bij een paleis bijvoorbeeld verschijnt er automatisch een vraag, filmpje of geluidsfragment over dat paleis. De leerling kan direct een antwoord inspreken, een zelfgenomen foto bijplaatsen en deze zaken middels 1 knop uploaden naar een online omgeving (een Google Site) waar ze in een later stadium e.e.a. kunnen uitwisselen en verder uitwerken.

Als docent zoek je eerst via Google Maps de gewenste interessante locaties op en vraag je de exacte geografische coördinaten (latitude en longitude) op. Met de online tool koppel je vragen/opdrachten/online video/online audio/narrator aan die coördinaten. Met die tool bepaal je ook hoe de leerling ter plekke annotaties kan plaatsen over die locatie(foto en/of inspreken). De tool geeft de docent ook de mogelijkheid om leerlinggroepjes te formeren.

Zodra de leerling in de buurt van zo’n locatie komt gaat de Android-smartphone trillen en/of verschijnt er een pop-up in display. De video, audio, narrator/meerkeuzevraag verschijnt. de leerling kan vervolgens zijn annotatie/notitie inspreken en (eventueel vergezeld van zelfgenomen foto) uploaden. Deze notities komen in een Google site terecht waar alleen de teamleden van het betreffende leerlinggroepje toegang toe hebben. Achteraf kunnen ze dan hun notities verder uitwerken en uitwisselen.

Zipcast: gratis presenteren via het web

Een gratis Cloud-dienst: Zipcast

Slideshare ken je waarschijnlijk al als online weblokatie waar je gratis je presentaties kunt uploaden en beschikbaar kunt stellen. Slideshare is nu bezig haar dienst uit te breiden met Zipcast.

Via Slideshare kun je nu een presentatie (bijv, PPT, PDF, video) die je ge-uploaded hebt live gaan verzorgen. Het scherm zal enerzijds de slides laten zien, anderzijds hetgeen jouw webcam en microfoon registreert en genodigden kunnen via chatonderdeel op het scherm vragen stellen. In onderstaande screencast van ruim 3 minuten leg ik uit hoe het werkt. http://www.screencast-o-matic.com/watch/cXh02qFI5

Heb jij ideeën hoe je dit in het onderwijs kunt intzetten? Deel dat dan via een Comment op deze post.

Voor de liefhebbers: deze screencast heb ik ook met een gratis cloudtoepassing opgenomen: screencast-o-matic.

Surfgroepen verdwijnt per 31-12-2011

Binnen de lerarenopleiding van ICLON heeft Surfgroepen (een MS Sharepointomgeving) gefungeerd als platform voor het electronisch portfolio en blog. Anticiperend op de ontwikkelingen rond Surfgroepen heeft er het afgelopen half jaar een succesvolle pilot bij ICLON gedraaid waarin een groep deelnemers van de educatieve minor hun portfolio en blog binnen een "eigen" Sharepointomgeving hebben onderhouden. De resultaten van deze pilot hebben er toe geleid dat deze Sharepoint omgeving per augustus 2010 de standaard omgeving is waarin alle nieuwe deelnemers hun portfolio en blog zullen onderhouden.

Deze omgeving bestaat uit een Teamsite, de zgn. portfolio portal, met daarin voor iedere deelnemer een link naar zijn/haar eigen My Site waarin de deelnemer het portfolio en blog kan beheren. Aanvullend daarop worden videofragmenten bij Surfmedia opgeslagen en gelinkt vanuit blog en/of portfolio.

Voor de deelnemers, die Surfgroepen hebben gebruikt, is er al veel interessante informatie aangeboden door het Surfgroepenteam en zal die informatie de komende tijd uitgebreid worden.

Alles over uitfasering Surfgroepen:
https://www.surfgroepen.nl/sites/communitysupport/surfgroepen/support/Pages/UitfaseringSURFgroepen.aspx

Surfgroepen alternatieven (ICLON heeft dus gekozen voor eigen Sharepointomgeving):
https://www.surfgroepen.nl/sites/communitysupport/surfgroepen/support/Pages/AlternatievenvoorSURFgroepen.aspx

How to export data:
https://www.surfgroepen.nl/sites/communitysupport/surfgroepen/support/Pages/HowTo-DataExporteren.aspx