Helpdesk in de Middeleeuwen

De invoering van gratis leermiddelen is een jaar uitgesteld. Hèt moment voor scholen om gedurende het lopende jaar te oriënteren op gebruik en aanschaf van digitale leermiddelen. Hoe is het momenteel gesteld met de kwaliteit van het digitale materiaal? In het belang van het onderwijs, van de mensen die erin werken, van de kinderen, scholieren en studenten die er hun toekomst voorbereiden, is het zaak een duidelijke en nieuwe richting in te slaan. Door de tijden heen zijn er meer momenten geweest van heroverweging en bezinning op de voortschrijdende ontwikkelingen.
Als men in de Middeleeuwen niet door weerstanden heen was gebroken waren we nooit gekomen waar we nu staan. Gelukkig hadden ze toen ook een goede helpdesk. Met dank aan Carla den Hartog, die mij tipte: https://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ