Algemene Verordening Gegevensverwerking

In mijn rol van ICT -coördinator/Informatiemanager wordt ik geconfronteerd met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens gaat vervangen: één Europese wetgeving rond privacy. De burger krijgt meer bescherming, instanties, zoals onderwijsinstellingen, krijgen meer plichten. Daarbij wordt de nadruk gelegd op dat een instelling moet kunnen bewijzen dat zij alles op Priacy-gebied netjes geregeld heeft.

In onderstaande animatie laat ik zien wat dat voor Universiteit Leiden en ICLON betekent.

Een goede vervanger van Windows Moviemaker: Shotcut

Nu Microsoft de ondersteuning van Windows Moviemaker gestopt heeft is het af te raden dat programma te blijven gebruiker. Er zullen geen beveiligingsupdates meer komen waardoor hackers vrij baan hebben om via Windows Moviemaker te gebruiken om toegang te krijgen tot jouw PC/data. Dat is jammer, Windows Moviemaker was een relatief simpel video bewerkprogramma en daarbij nog gratis ook.

Met name in de open source wereld zijn er diverse gratis programma’s waarmee je video kunt bewerken.

Eén van die programma’s is Shotcut. Via www.shotcut.org kun je gratis de software downloaden voor Windows. Apple en Linux.

In onderstaande kennisclip laat ik kort zien hoe eenvoudig het is om de basisfuncties te gebruiken.

Plotagon

Vanavond heb ik me geregistreerd voor een jaar lang gratis gebruik Plotagon for Education.

Met plotagon kun je een animatiefilmpje maken door

  • te kiezen uit een groot aantal locaties/sets
  • karakters/rollen te kiezen of te maken
  • dialogen te maken door voor zo’n karakter/rol teksten in te typen. Deze teksten worden dan in de video door dat karakter uitgesproken. Je kunt ook jouw eigen stem gebruiken om teksten in te spreken
  • te kiezen uit een lange lijst met geluidseffecten
  • te kiezen uit een lijst met achtergrondmuziekjes

In onderstaand voorbeeld vind je een eerste probeersel van mij:

Zijn whiteboard animaties effectief?

Zijn whiteboard animaties effectief en aantrekkelijk voor het onderwijs, in die zin dat leerlingen er daadwerkelijk iets van leren?

In deze video leg ik uit onder welke omstandigheden dat het geval kan zijn. Ik heb me daarbij laten inspireren door een artikel van Kennisnet in ‘Weten wat Werkt en Waarom’ , jaargang 3, nummer 3, oktober 2014.

Waarom leren leerlingen meer van animaties met pauzes? ( Ingrid Spanjers, Jimmie Leppink, Jeroen van Merriënboer & Tamara van Gog).