Surfgroepen verdwijnt per 31-12-2011

Binnen de lerarenopleiding van ICLON heeft Surfgroepen (een MS Sharepointomgeving) gefungeerd als platform voor het electronisch portfolio en blog. Anticiperend op de ontwikkelingen rond Surfgroepen heeft er het afgelopen half jaar een succesvolle pilot bij ICLON gedraaid waarin een groep deelnemers van de educatieve minor hun portfolio en blog binnen een "eigen" Sharepointomgeving hebben onderhouden. De resultaten van deze pilot hebben er toe geleid dat deze Sharepoint omgeving per augustus 2010 de standaard omgeving is waarin alle nieuwe deelnemers hun portfolio en blog zullen onderhouden.

Deze omgeving bestaat uit een Teamsite, de zgn. portfolio portal, met daarin voor iedere deelnemer een link naar zijn/haar eigen My Site waarin de deelnemer het portfolio en blog kan beheren. Aanvullend daarop worden videofragmenten bij Surfmedia opgeslagen en gelinkt vanuit blog en/of portfolio.

Voor de deelnemers, die Surfgroepen hebben gebruikt, is er al veel interessante informatie aangeboden door het Surfgroepenteam en zal die informatie de komende tijd uitgebreid worden.

Alles over uitfasering Surfgroepen:
https://www.surfgroepen.nl/sites/communitysupport/surfgroepen/support/Pages/UitfaseringSURFgroepen.aspx

Surfgroepen alternatieven (ICLON heeft dus gekozen voor eigen Sharepointomgeving):
https://www.surfgroepen.nl/sites/communitysupport/surfgroepen/support/Pages/AlternatievenvoorSURFgroepen.aspx

How to export data:
https://www.surfgroepen.nl/sites/communitysupport/surfgroepen/support/Pages/HowTo-DataExporteren.aspx