5 x 3 is meer dan 15?

5maal3.jpg
Vanuit de regie-opdracht van onze lerarenopleiding schijnen deelnemers de opdracht te krijgen een film van 15 minuten te monteren waarin diverse lesgeefaspecten van hun eigen praktijk/optreden getoond  worden: mimiek, opening les, interactie etc etc.

Mijn advies:

Het is veel mooier om bijvoorbeeld  5 korte filmpjes van 3 minuten te laten maken dan 1 filmpje van 15 minuten.
In en portfolio is het volgens mij veel plezieriger om 5 hyperlinks te treffen die ieder naar een specifiek thema-filmpje verwijzen dan één hyperlink die naar een allesomvattende film van 15 minuten verwijst.
Begeleiders: iets om te overwegen: stuur aan op korte kernachtige filmjes en pas eventueel de regieopdracht daraop aan.
Ben benieuwd naar uw reactie.